JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

הגיע הזמן להגשת הדו"ח השנתי של מס הכנסה

עצמאיים חשוב שתדעו

הגיע הזמן להגשת הדו"ח השנתי של מס הכנסה צילום: shutterstock
דצמבר 11
23:28 2017

בישראל, נהוגה שיטת מיסוי המכונה "ניכוי מס במקור", מה שאומר שעל אף שחישוב גובה התשלום למס הכנסה מבוצע באופן שנתי, אנחנו מבצעים תשלומים למס הכנסה בכל חודשיים (עבור עצמאיים ,במקרה של שכירים ניכוי התשלומים למס הכנסה מבוצע כמובן בכל חודש). ההפחתות בגין תשלומי מס הכנסה מדי חודשיים לעצמאיים, מבוצעות על פי הערכת גובה הרווחים השנתי של העצמאי, בעיקר על בסיס הפעילות בשנים הקודמות. אבל בסוף כל שנה קלנדרית, נדרש כל עצמאי להגיש דו"ח המכונה "דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל", או בשמו העממי יותר – דו"ח מס הכנסה. דו"ח זה מרכז את כל ההכנסות ברוטו ונטו מהעסק, וקובע מה היה תשלום המס שאמור היה להתקבל לאורך השנה. במרבית המקרים, הסכום העולה מן הדוח אינו זהה לסך הסכומים ששולמו לאורך השנה, ואז או שנדרשת השלמה לתשלום מס הכנסה, או שמתקבל החזר בגין תשלומי מס הכנסה בעודף. מה כולל הדו"ח המוגש למס הכנסה בכל שנה? כיצד מגישים אותו? ואיך אתם יכולים להפוך את הגשת הדו"ח פשוטה הרבה יותר? על כל אלה ועוד – במאמר שלפניכם.

דוח מס הכנסה – הרכיבים והנתונים שיש לכלול

דו"ח מס הכנסה נחלק לשלושה אזורים – אזור הפרטים האישיים, אזור פרטי העסק, והאזור העיקרי בדו"ח, הוא אוזר הפירוט של כלל ההכנסות של העסק בשנה הקלנדרית שנסתיימה, לצד נתוני ההוצאות בשנה המדווחת. הנה כמה מן הנתונים שחשוב לאסוף, להציג בדו"ח ולהגיש למס הכנסה בדו"ח:

  • כל הכנסות העסק במהלך השנה, כולל הכנסות מהעסק והכנסות מעבודות נוספות אם היו
  • הכנסות ממקורות אחרים, כמו הכנסות מהשכרת רכוש, רווחים מתיקי השקעות ודיבידנדים, וכדומה
  • כל ההכנסות מקצבאות, דמי מילואים, דמי לידה, כספים שהתקבלו מהביטוח הלאומי, וכן הלאה
  • מענקים שהתקבלו
  • כל ההכנסות מחו"ל, גם כאלה שאינן חייבות במס
  • יש לרכז גם את כל הניכויים והזיכויים של העסק המפחיתים את שיעור המס השולי שעל העסק לשלם

הגשת הדו"ח בזמן ובצורה מאורגנת היא הכרחית

חשוב שתמלאו את הטפסים הרלוונטיים (בדרך כלל טופס 1301 עבור בעל עסק עצמאי, פטור או מורשה, בליווי כל הטפסים והאסמכתאות הנוספים הנדרשים להגשה) באופן מדוייק, ובזמן. תוצאת הדו"ח, היא סך המיסים שהיה על העסק לשלם בשנה המדווחת, עשויה לגרום לשינויים גם בסכומים המקדמה המשולמת לטובת מס הכנסה בכל חודשיים, במהלך השנה הבאה. הגישו את הדו"ח בצורה מסודרת ובזמן, ניתן להגיש את הדו"ח באופן מקוון באתר רשויות המס או פיזית במשרדי מס הכנסה.

אל תהססו להשתמש בפלטפורמות מקצועיות שיאפשרו דיווח מקצועי, בקלות ובמהירות

עצמאיים רבים חשים כי מילוי דו"ח מס הכנסה באופן עצמי הוא משימה מתישה ומורכבת, הדורשת מהם זמן רב. חשוב שתדעו, כי מערכות מקוונות לניהול חשבונות והפקת חשבוניות באינטרנט, מאפשרות מילוי מדוייק ומקצועי של דו"ח מס הכנסה השנתי, ממש בקליק. המילוי המקוון של דו"חות מס הכנסה במערכות הממוחשבות, מאפשר הצגה נכונה של הנתונים, וידוא הצגה של כל הנתונים באופן מקיף, ושיגור הדו"ח באופן מקוון ישירות אל מס הכנסה. השירותים המקוונים המספקים שירות מילוי מקצועי של דו"ח מס הכנסה לעצמאיים, יאפשרו לכם להמשיך להתרכז בפעילות העסק שלכם, ולהגיש את הדו"ח השנתי למס הכנסה מבלי שתתבקשו להפוך בקיאים בנוסח הדו"ח, בחישובי אחוזי המס השולי ובתצוגה הטבלאית המדויקת של הנתונים.

עצמאיים רבים בר גילו ששירותי הנהלת חשבונות מקוונים מספקים מענה איכותי, מקצועי, מקיף ובמחיר תחרותי, וחוסכים מהעסק העצמאי את הצורך להתמודד עם היבטי הנהלת חשבונות או להעסיק נותן שירות בתחום. במיוחד בזמן הזה בשנה, בו אנחנו נדרשים להגשת הדו"חות לסיכום שנת המס שחלפה, מומלץ לשקול פתרונות מקוונים להגשה מקצועית של דוח מס הכנסה, שיאפשרו לכם להמשיך לנהל את העסק שלכם ללא הסחות דעת מורכבות.

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בחשבונאות – דברים בשם אומרם

יתר המאמרים במדור