JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

מורה נבוכים בהשקעות (2)

ההבדלים בין קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים

מורה נבוכים בהשקעות (2) פרופ' זיו רייך
מאי 23
19:30 2017

במאמר הקודם הצגתי את אפיקי החיסכון הפנסיוני הקיימים בישראל, פירטתי ממה מורכב החיסכון הפנסיוני, ועל מה יש לשים דגש בבואנו לבחור את הגוף שינהל את כספנו. במאמר זה אבקש להרחיב על ההבדלים בחיסכון בין קרן הפנסיה, חברת הביטוח וקופות גמל, ואעמוד על היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמוצרים הפנסיוניים.

נשאלת השאלה: מה עדיף, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? ביטוח מנהלים עדיף על קרן פנסיה בהיבט מרכזי אחד ובולט: הוודאות. ביטוח מנהלים הוא חוזה עסקי פרטי שנעשה מול המבוטח ואינו תלוי בגורמים חיצוניים אחרים או מושפע מהם. כמו כן, יש לזכור אלמנט חשוב של פוליסות אשר שווקו בעבר וכללו בתוכן מקדם קצבה מובטח, תשואה מובטחת ומבני פוליסות שונות ומגוונות.

נוסף על כך, בקרן פנסיה קיים תקנון המסכם את זכויות העמיתים בקרן. התקנון אינו חוזה ולכן נתון לשינויים כמו גידול תוחלת חיים או הפחתת אג"ח ממשלתיות אשר מיועדות לקרנות הפנסיה. אחד השינויים הבולטים לאחרונה בתקנוני קרנות הפנסיה הנו העלאת גיל הפרישה לגיל 67. לעומת זאת, בביטוח מנהלים החוזה מחייב ולא ניתן לעשות בו כל שינוי. ברוב ביטוחי המנהלים יודעים מה יהיה הסכום שיתקבל כקצבה בכל חודש בהגיעו של המבוטח לגיל פרישה. חברת הביטוח מתחייבת לסכום זה המחושב מההכנסה ומההפרשה שנגזרת ממנה לביטוח המנהלים.

לעומת ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה מעניקות קצבה אשר גובהה יכול להשתנות בהתאם לתוחלת החיים של המבוטחים. אם למשל מבוטחים רבים החברים עמכם בקרן הפנסיה נזקקים לקצבה, סכום הקצבה הממוצע יורד.

יתרה מזאת, קרן פנסיה מושתתת על עיקרון של ביטוח הדדי, כלומר זכויותיו של העמית תלויות בעמיתים האחרים באותה הקרן. לדוגמה, ריבוי של תביעות בקרן פנסיה יקטין את זכויות כל העמיתים וכתוצאה מכך הפנסיה האישית של שאר העמיתים בקרן תקטן. ביטוח מנהלים הנו למעשה חוזה (פוליסה) בין חברת הביטוח למבוטח, ולכן אינו תלוי במבוטחים אחרים. ואת החוזה, כפי שציינתי לעיל, לא ניתן לשנות.

מלבד זאת יש טענה כי הכיסוי שמציעות חברות הביטוח בביטוח מנהלים טוב יותר מהכיסוי שישנו בקרן פנסיה למקרים של נכות ואובדן כושר עבודה. עבור אדם צעיר שנפצע או חלה ונזקק לביטוח, נושא זה משמעותי מאוד.

אולם יש לציין כי דמי הניהול שקרנות הפנסיה גובות, במרבית המקרים, נמוכים יותר מדמי הניהול של ביטוח מנהלים.

דמי הניהול מהצבירה בקרן פנסיה נמוכים גם מדמי הניהול בקופת גמל, ועל כן בפרמטר זה, קרן פנסיה עדיפה לרוב על קופת גמל. בקרן פנסיה ניתן לגבות עד 6% מהפרמיה (הפקדות שוטפות בכל חודש) ועד חצי אחוז מהצבירה (סך ההפקדות שהיו בכל התקופות עד היום והצטברו לחיסכון). לעומת זאת בקופת גמל אמנם לא גובים דבר מההפקדות השוטפות, אך גובים בין 1.5% ל-2% מהצבירה (פי 3 או 4). לאורך זמן כספי הצבירה הופכים משמעותיים מאוד ולכן דמי הניהול הנגבים מהם הופכים משמעותיים. אפשר בהחלט להתמקח הן עם קרן הפנסיה והן עם קופת הגמל על התנאים. אם עובדים בארגון גדול ובפרט בגופים שלהם ועדי עובדים, מקבלים הוזלות בדמי ניהול. אך כאמור, בקופת גמל אין דמי ניהול על הפרמיה (הפקדות שוטפות).

ומה בין קרן פנסיה אל מול קופת גמל? הבחירה בין השתיים מתבססת בעיקר על ההעדפה לגבי צורת קבלת הכסף שנחסך.

קופת גמל היא חיסכון לטווח בינוני או ארוך במסלול הוני (כך היה בעבר, קופות גמל חדשות נפתחות גם הן במסלול לא משלמת לקצבה). הוני – כלומר, את הכסף שנחסך ניתן לקבל בבת אחת בתום תקופת החיסכון ולעשות בו ככל שברצוננו.

קרן פנסיה לעומת זאת היא חיסכון לטווח ארוך בעל אופי קצבתי. כלומר את הכסף שנחסך לא ניתן למשוך בבת אחת והוא נפרש כקצבה חודשית לכל אורך החיים (מרגע היציאה לפנסיה, או בעת קצבת שארים בהתאם לתנאי הקרן).

באופן עקרוני הממשלה מעדיפה שתהיה לנו קצבה שתבטיח איכות חיים בסיסית לכל חיינו כקשישים, יותר מאשר קניית רכב גדול וחדש ביום הפנסיה. על כן ההטבות שיש לקרן פנסיה נחשבות עדיפות מאשר אלו של קופת הגמל. ישראלים רבים מוצאים את קו הזהב בין קופת גמל לקרן פנסיה וחוסכים חלק מהכסף בשני האפיקים.

בפועל, עקב שינוי בחוק שנכנס לתוקף בתחילת 2008, קופות גמל הפכו גם הן לקצבתיות. כספים שהופקדו בקופת גמל עד לסוף חודש דצמבר 2007, אפשר לקבל ב"בת אחת" כלומר, הוני בפנסיה, אך סכומים שנצברו מתחילת 2008 ואילך יהפכו לקצבה. בקופות הגמל החדשות לא ניתן למשוך כספים כהון ולכן היתרון המרכזי שהיה להן אבד.

כיום קופת גמל עדיפה על קרן פנסיה רק אם אתם מאמינים במנהלי הקופה שיביאו תשואות גדולות יותר מאשר קרנות פנסיה. שכן כיום, אם רוצים ליהנות מהטבות המס בהפקדה לפנסיה, היתרון בהון כבר אינו ממשי (להפקדות חדשות) כי גם קופת הגמל היא קצבתית. היתרון של קופת גמל הוא שלא משלמים דמי ניהול על הפרמיה אלא רק על הצבירה (כלומר, לא על כל הפקדה, אבל כן על הכסף שנצבר בקופת הגמל מדי שנה בשנה). עם זאת, לעתים קרובות דמי הניהול בקרן פנסיה נמוכים מאוד ויוצרים יתרון מול קופת הגמל בדמי הניהול על הצבירה באופן משמעותי יותר מהיעדר דמי ניהול על הפקדות שוטפות.

נוסף על כך, לקרן פנסיה יש מרכיב של ביטוח המתבטא במתן קצבה לבני המשפחה במקרה של מוות המבוטח או למבוטח עצמו במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה. קופת גמל אינה כוללת מרכיבים אלו (ניתן כמובן לרכוש אותם כפוליסת ביטוח בנפרד).

פרמטר נוסף שיש להתייחס אליו כשבוחרים אפיק השקעה פנסיוני הוא השפעת תוחלת החיים: בחברות הביטוח יש פוליסה המבטיחה ודאות באשר לגובה הקצבה יחסית לצבירה בגיל הפרישה. במקרה של טעות בתחזית תוחלת החיים, חברת הביטוח לוקחת על עצמה את ההפרש ואינה מקטינה את הקצבה למבוטח. מקדמי הקצבה בשנים שחלפו היו שווים לכל המבוטחים, ללא קשר לשנת הלידה. לכן מקדמי הקצבה בחברות הביטוח גבוהים יותר בגיל הפרישה בכ-23% יחסית לקרנות הפנסיה (הן נותנות מראש פחות קצבה לעומת קרנות הפנסיה) לצורך מקדם ביטחון, אך זהו מקדם מובטח מראש למבוטח.

בשנת 2004 שינו גם חברות הביטוח את השיטה, ועל פי המפורט בטבלאות מקדמי הקצבה שלהן, המקדמים גדלים ככל ששנת הלידה מאוחרת יותר, בדומה לקרנות פנסיה. אך עדיין נשמר הפער של כ-15% ויותר במקדמים, לטובת קרנות הפנסיה.

עם זאת, מקדמי הקצבה בקרן פנסיה אינם מובטחים ועשויים להשתנות מעת לעת כתוצאה משינויים בתוחלת החיים ואף השתנו פעמים אחדות בעבר. עם הגידול בתוחלת החיים, מקדמי הקצבה ישחקו ויקטינו את הפנסיה הצפויה. בביטוח המנהלים מקדמי הקצבה נחותים, ומבטיחים פנסיה נמוכה על פני זו של קרן פנסיה, אך קיים גם מסלול עם מקדם קצבה מובטח.

חיתום (ביטוח מנהלים) מול תקופת אכשרה (קרן פנסיה) – בקרן פנסיה נהוגה לרוב תקופת אכשרה. בתקופה זו הכיסוי הביטוחי בשנים הראשונות אינו חל על מקרי ביטוח הנובעים ממחלה קיימת. עבור מבוטחים שמצב בריאותם אינו תקין, שיטה זו עדיפה שכן היא מאפשרת הצטרפות לביטוח ללא תוספת רפואית כלשהי. הקרן אינה יכולה לדחות מראש מבוטח מסיבה בריאותית.

בביטוח מנהלים נהוגה שיטה של חיתום מראש, כלומר המבוטח מצהיר על מצב בריאותו ובהתאם מחליטה חברת הביטוח האם לקבלו לביטוח ובאילו תנאים (למשל תוספת פרמיה או החרגה של מקרי ביטוח ספציפיים). חשוב לציין כי היום בקרן פנסיה קיים מסלול של חיתום ובמצב כזה תנאי המבוטח יהיו דומים לתנאי המבוטח בביטוח מנהלים שעבר חיתום.

תשואה – בעבר עד שנת 2005, 70% מכספי קרן הפנסיה היו מושקעים באג"ח ייעודי הנושא תשואה ריאלית של 4.86%. מאז הופחת תמהיל האג"ח והוא עומד על 30%, עובדה שמפחיתה את התשואה הצפויה בקרן הפנסיה. בביטוח מנהלים אין אג"ח ייעודי והכספים מושקעים באופן מלא על פי מדיניות החברה ובהתאם למסלול ההשקעות שבחר המבוטח.

אני מקווה כי בשני מאמרים אלו שפכתי אור על אפיקי החיסכון הפנסיוני השונים הקיימים בישראל, על הרכבם ועל יתרונותיהם וחסרונותיהם השונים, והועלתי לחוסכים בקבלת ההחלטה באיזה אפיק כדאי להשקיע.

על המחבר / המחברת

זיו רייך

זיו רייך

עורך מדור חשבונאות ומיסים. פרופסור חבר מקצועי. רו"ח. דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה. יו"ר ועדת השקעות של שלמה חברה לביטוח. מומחה מטעם בית המשפט בנושאי ביטוח, חשבונאות, מיסים. בעבר כיהן בדירקטוריונים רבים, וכנשיא איגוד המבקרים הפנימיים.

8 תגובות

 1. ניר
  ניר מאי 24 2017, 11:46
  אבל יש מקומות עבודה שבפועל מכתיבים

  והבחירה לא בידיך

  השב לתגובה
 2. חגי
  חגי מאי 26 2017, 11:08
  היכן אזרח מן השורה יכול לקבל יעוץ אוביקטיהי

  ללא תשלום?

  השב לתגובה
 3. עמית רוזן
  עמית רוזן מאי 28 2017, 10:28
  יש גם אפשרות אחרת?

  פדיון כל שנצבר והשקעות לפי דעת בעל החסכון?

  השב לתגובה
 4. סטודנט
  סטודנט דצמבר 12 2017, 12:40
  הכותרת קצת מטעה

  כשקוראים כותרת על השקעות מיד חושבים על מניות וניירות מסוג זה

  השב לתגובה
 5. יגאל עמרם
  יגאל עמרם דצמבר 26 2017, 13:56
  צריך להיות מומחה בשביל לדעת לבחור

  למה לא יהיה יעוץ נטראלי מטעם המדינה שייעץ לכל עובד שחוסך כל חייו?

  השב לתגובה
 6. גילה הוכמן
  גילה הוכמן נובמבר 18 2018, 14:07
  הסבר מעניין שלא למדנו עליו

  אפילו בכלכלה

  השב לתגובה
 7. ג.
  ג. פברואר 10 2019, 06:55
  שימו לב לדמי הניהול

  ברוב המקרים מוגזם

  השב לתגובה
 8. חביבה מ.
  חביבה מ. מאי 27 2020, 14:13
  בינתיים הפסדנו כספים בפנסיה

  בגלל השקעות לא אחראיות של הקופות.

  השב לתגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בחשבונאות ומיסים

יתר המאמרים במדור