JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

חריגים לעקרון המימוש

תשלום מס במקרים של שינוי ייעוד נכס

חריגים לעקרון המימוש פרופ' זיו רייך
ספטמבר 07
20:00 2015

עקרון המימוש הוא עיקרון יסוד במערכת המס ולפיו אין אדם חייב במס על הכנסה אלא כאשר מדובר ברווח אשר מומש. לדוגמה אדם מחזיק בפסל נדיר, וערכו של הפסל עלה באלפי אחוזים – עליית הערך לא תחויב במס טרם המכירה בפועל. אם כן זהו מס הוני החל ברגע שאנו מממשים, והנושא נתון בידי המוכר. לא מכרת – לא מימשת.

הרעיון בבסיס עיקרון זה הוא מניעת חיובו של אדם במס על רווחים אשר טרם קיימים, מהסיבה העיקרית כי הרווחים הללו הם רווחים "תיאורטיים" – על הנייר בלבד – ואין ודאות לרווח, כי קיים סיכון של ירידת מחירים.

הפסיקה והפקודה קבעו שלושה סוגים של עקרון המימוש במקרים של שינוי ייעוד נכס:

שינוי ייעוד מעסקי לפרטי – למשל בעל מכולת הלוקח מהמוצרים שבמקרר המכולת, עליו לשלם למס הכנסה עבור הסחורה שלקח. דוגמה נוספת: בעל חברה למחשבים לוקח מחשב לביתו שלו. מס הכנסה בוחן את שווי השוק של המחשב ויחייב את החברה בהתאם. זוהי הרחבה של עקרון המימוש לעקרון שינוי הייעוד, שכן היה פה שינוי ייעוד מפריט עסקי (מלאי) לפריט פרטי.

סעיף 85 לפקודה טוען שהעברת מלאי מהעסק לבעל העסק שלא בתמורה, תיחשב כמכירת מלאי. זאת אף על פי שלא הייתה מכירה כלל. יש הרואים בחיוב האמור הכנסה רעיונית. ואכן, בחלק מהמקרים אנו קובעים אירוע מס ללא כל התעשרות כלכלית בידי מפיק ההכנסה וללא ביצוע עסקה בין שני צדדים. זהו אחד המקרים הבודדים שבהם נקבע חיוב בפקודת מס הכנסה להכנסה רעיונית.

שינוי ייעוד מעסקי פירותי לעסקי הוני – סעיף 85 לפקודה – מי שמשנה ייעוד של נכס בתוך העסק מחויב במס. לדוגמה, חברה לוקחת מחשב מהמלאי ושמה אותו באחד מחדרי העסק. יש כאן שינוי ייעוד מפירותי להוני – מכרת לעצמך מחשב, עליך לשלם על כך מס. סעיף 85 לפקודה קובע מצבים שבהם נראה מלאי עסקי שהיה שייך לעסק כנמכר לפי שוויו, ובהתאם יתווסף להכנסת העסק הסכום האמור.

שינוי ייעוד מעסקי הוני לעסקי פירותי – סעיף 100 לפקודה – נניח שיש מחשב בחדר המנהל והוא רוצה להחליפו. את המחשב הישן הוא מעביר למחסן למכירה כפריט משומש. מס הכנסה מחייב לשלם מס באופן מיידי, במקרה זה מס הוני.

עלינו לשים לב לשני מקרים שסעיף 100 מציג בנוגע להעברת נכס למלאי עסקי. הפקודה קובעת כי אם שוכנע פקיד השומה שאדם העביר נכס שבבעלותו לעסקו כמלאי עסקי או שהפך נכס קבוע בעסקו למלאי עסקי שבעסקו, יחולו הוראות אלה:

אם חלפו ארבע שנים לפחות מיום שרכש הנישום את הנכס עד יום ההעברה, יראו את ההעברה כמכירה, אולם הנישום לא יחויב בתשלום המס עליה אלא בעת מכירת המלאי העסקי האמור, כולו או מקצתו; ובלבד שאם מכר מקצתו לא יהא חייב בתשלום מס בסכום העולה על התמורה שקיבל באותה מכירה. אם לא חלפו ארבע שנים, יראו את העברה כמכירה ואת המחיר המקורי כמחיר ששילם הנישום על הנכס.

 

על המחבר / המחברת

זיו רייך

זיו רייך

עורך מדור חשבונאות ומיסים. פרופסור חבר מקצועי. רו"ח. דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה. יו"ר ועדת השקעות של שלמה חברה לביטוח. מומחה מטעם בית המשפט בנושאי ביטוח, חשבונאות, מיסים. בעבר כיהן בדירקטוריונים רבים, וכנשיא איגוד המבקרים הפנימיים.

תגובה אחת

 1. ליאור
  ליאור ספטמבר 11 2015, 11:15
  מידע תכליתי

  לפי הכותרת חיפשתי כאן חריגות, טריקים, שערוריות
  מסתבר שזה מידע מקצועי
  מי שכמוני לא הכיר את הנושא כעת מבין טוב את הענין
  אוניברסיטה כתובה

  השב לתגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בחשבונאות ומיסים

יתר המאמרים במדור