JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

חובות רעים

מהו חוב אבוד

חובות רעים commons.wikimedia.org
אוקטובר 11
08:00 2015

בפקודת מס הכנסה סעיף 17(4) מוגדרים חובות רעים כחובות שאינם ניתנים לגבייה. על פי הפסיקה קיימים שני מצבים שבהם ניתן לומר שמדובר בחוב אבוד:

 1. סכומי הכנסה שדווחו על בסיס מצטבר ולא נגבו.
 2. סכומי כסף או שווה כסף (עסקאות ברטר) שהועברו על ידי הנישום לאדם אחר והוא אינו יכול/מצליח לגבות אותם או סבור כי אינו יכול לגבות אותם.

יודגש, כי לא כל חוב יוכר כחוב אבוד. בפקודה בסעיף 17(4) מפורטים שלושה תנאים מצטברים:

 1. החוב נוצר בעסק או במשלח יד (סעיף 2.1 לפקודה) – בשלב הראשון על הנישום להיות בעל עסק או משלח יד, ובה בעת החוב צריך להיווצר במהלך הפעילות הרגילה של אותו עסק או משלח יד.
 2. החובות יהפכו לחובות רעים (חובות אבודים) רק בשנת המס שבה נדרש החוב בניכוי – משמעות הדבר: הנושה הדורש את ניכוי החוב צריך להוכיח שהחוב עונה להגדרת חוב אבוד כבר בשנת המס, כלומר מבחני חוב אבוד התקיימו נכון ליום האחרון של שנת המס, מועד הדוחות הכספיים לשנת המס. אין הכרח שהחוב נוצר בשנת המס ואף אין חשיבות לשנה שבה נוצר. הקביעה החשובה היא שהחוב נעשה אבוד בשנת המס.
 3. כל מרכיבי הסעיף הוכחו להנחת דעתו של פקיד השומה.

מהו חוב אבוד? אין בפקודה הגדרה למונח, אך על פי הפסיקה מדובר בחוב שנקבע ככזה באופן ספציפי ולא על בסיס אומדן כללי. חוב רע הוא חוב שלא ניתן עוד לגבייה. הקריטריונים שהועלו בפסיקה לקביעת חוב אבוד הם אלו:

א.         הודעת החייב כי לא יוכל לשלם אינה גורמת לחובו להיחשב אבוד בידי הנושה, גם אסיפת נושים שלעצמה אינה מעידה על אי אפשרות סופית לגביית החוב אלא רק על בעיות בגבייתו. אך לעומת זאת מינוי כונס נכסים והכרזה על פשיטת רגל יכולים להעיד על החוב כחוב אבוד.

ב.         יש להראות באופן חד-משמעי כי נעשו ניסיונות לגבות את החוב וכי החייב הפסיק לשלם את חובותיו, חוב ייחשב כחוב רע רק לאחר שהפעילו נגד החייב אמצעים משפטיים. בנוסף, הנושה ניסה לגבות את החוב והוא סבור בתום לב שלא יצליח לגבותו.

אם קיימים חובות שנגבו לאחר שנמחקו – הרישומים של ניכוי חוב על ידי הנושה נעשים בעוד שהחייב לא מודע לכך, ועשוי ביום מן הימים להקיש על דלת משרדו של הנושה ולשלם לו את חובו, במלואו או בחלקו. כדי למנוע את הוויכוח לגבי מקורם של הכספים ועצם קביעת הכנסתם נקבעה בסעיף 17(4) הוראה מפורשת בדבר ההכנסה אף שמדובר בסעיף הדן בהוצאות. התקבולים ייחשבו הכנסה מעסק או ממשלח יד בעת גבייתם, אין מדובר בתיקון דוחות לשנים קודמות אלא באירוע מס חדש הנוצר רק בעת גבייתם של הכספים שנוכו בעבר כאבודים, בגובה הסכום שנגבו.

לדוגמה: צ'ק דחוי שזמן פירעונו בשנת 2013 אך בשנת 2012 כבר ידוע שאין סיכוי לגבות את הכסף (החברה החייבת פשטה רגל כבר בשנת 2012). האם ניתן לדרוש כחוב אבוד כבר בשנת 2012? אם התמלאו כל התנאים שבסעיף 17(4) הרי שניתן לדרוש זאת כחוב אבוד, אף שזמן פירעונו עתידי.

דוגמה נוספת: בשנת 2014 נערך מאזן 2013 ורק אז מתברר שחוב משנת 2013 הפך לחוב אבוד. האם ניתן להכיר בו כחוב אבוד בשנת 2013? התשובה היא לא, משום שיש להכיר בחוב אבוד רק בשנת המס שבה מתברר החוב כאבוד וזאת לפי מבחני הפסיקה כפי שהוצגו לעיל.

על המחבר / המחברת

זיו רייך

זיו רייך

עורך מדור חשבונאות ומיסים. פרופסור חבר מקצועי. רו"ח. דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה. יו"ר ועדת השקעות של שלמה חברה לביטוח. מומחה מטעם בית המשפט בנושאי ביטוח, חשבונאות, מיסים. בעבר כיהן בדירקטוריונים רבים, וכנשיא איגוד המבקרים הפנימיים.

5 תגובות

 1. ראובן
  ראובן אוקטובר 11 2015, 10:49
  מכתב דרישה מעו"ד

  זה גם יחשב אמצעים משפטיים נגד החייב שלא משלם?

  השב לתגובה
 2. נפתלי
  נפתלי אוקטובר 14 2015, 09:22
  ומה עם מקרה ביניים

  מה אם אני מעריך ויש לי סיבות לחשוב שאקבל את החוב שמגיע לי בעוד שלש שנים, אבל אקבל רק 15% ממנו כי לא יוכלו לשלם לי יותר?

  השב לתגובה
 3. נ.
  נ. אוקטובר 18 2015, 12:08
  יש רישומי הכנסות מפוברקים

  כדי לקבל תוצאות טובות ואחר כך עושים מזה חוב אבוד ובמקביל רושמים חובות פיקטיביים של לקוחות בסכום גדול יותר.

  השב לתגובה
 4. גלי
  גלי אוקטובר 29 2015, 11:26
  יותר מידי שיקול דעת לפקיד השומה

  וזאת פירצה ….

  השב לתגובה
 5. מינה ארכוני
  מינה ארכוני יולי 29 2016, 14:23
  מאפשר ניפוח הכנסות כשצריך

  ואחר כך מחיקתם

  השב לתגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בחשבונאות ומיסים

יתר המאמרים במדור