JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

מה עושים עם כל המלאי הזה?

שיטות חשבונאיות להערכת מלאי

מה עושים עם כל המלאי הזה? צילום: Romlogistics he.wikipedia.org
מרץ 20
10:00 2016

המושג "מלאי" בחשבונאות מייצג נכסים בבעלות התאגיד המיועדים למכירה או לצריכה במהלך פעילותו העסקית הרגילה. המושג "מלאי סגירה" מתייחס לשווי המלאי שנותר בחברה, והמושג "עלות המכר" – לעלות המלאי שנמכר.

חישוב ערכו של המלאי קשור במועד רכישתו. יחידות של פריט מסוג מסוים הגיעו למלאי במועדים שונים, לכן נרכשו במחירים שונים. לקביעת ערכם של הפריטים שבמלאי מקובלות 3 שיטות להערכת מלאי:

ממוצע משוקלל – לפי שיטה זו, כל המלאי אשר נמצא בפירמה ערכו שווה, לכן ניתן לחשב עלות ממוצעת ליחידה.

FIFO (First In First Out) – שיטה זו מבוססת על ההנחה שהמוצרים העומדים למכירה במשך התקופה החשבונאית נמכרים על פי הסדר שבו נרכשו. המוצר שהתווסף למלאי קודם הוא זה שיימכר קודם.

LIFO (Last In First Out) – שיטה זו מבוססת על ההנחה שהמוצרים שהתווספו למלאי מאוחר הם אלה שיימכרו קודם.

למלאי אשר נמצא בחברה יש שווי שוק, ובדו"חות הכספיים יש להכיר בשווי הנמוך יותר. לעתים יש ויכוח עם פקיד השומה על שווי המלאי, בעיקר על פריטים שניזוקו או שאין סיכוי שיימכרו – "מלאי מת". כדי להימנע מכך נוהגים בעלי עסקים למכור פריטים כאלה לפני תום שנת המס, אפילו במחירים הנמוכים מהעלות.

לאחר שנבחרת שיטת הערכת המלאי, הפירמה מחשבת את הרווח הגולמי מתוך המכירות. חישוב זה מתבצע בדו"ח רווח והפסד – דו"ח המשקף את התוצאות הכספיות של העסק לתקופה נתונה (שנה קלנדארית). שיטת הערכת המלאי שנבחרת מתייחסת לעיתוי של רישום המלאי כתוצאה בדו"ח רווח והפסד.

בחירת השיטה נתונה לשיקול הנהלת החברה, אך הואיל ומדובר בשיקולים חשבונאיים, יש להתבסס על עקרון העקביות, כלומר צריך להשתמש באותם כללים חשבונאיים לאורך כל חיי העסק. רק במקרים מיוחדים ייתכן שתשתנה שיטת תמחור המלאי, למשל כאשר אופי השוק משתנה.

עלינו לשים לב שכל מכירה שמתבצעת ללקוח היא רווח לחברה, אך מתוך מכירה זאת עלינו לנכות את ההנחה שנתנו ללקוחות, כלומר עלינו להסתכל על המכירות נטו (בפועל) שקיבלנו מהלקוחות. לאור המכירות אפשר לחשב את הרווח הגולמי – רווח לפני הוצאות הנהלה והוצאות כלליות – והוא תמיד שווה למכירות פחות עלות המכירות.

על המחבר / המחברת

זיו רייך

זיו רייך

עורך מדור חשבונאות ומיסים. פרופסור חבר מקצועי. רו"ח. דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה. יו"ר ועדת השקעות של שלמה חברה לביטוח. מומחה מטעם בית המשפט בנושאי ביטוח, חשבונאות, מיסים. בעבר כיהן בדירקטוריונים רבים, וכנשיא איגוד המבקרים הפנימיים.

4 תגובות

 1. ח.
  ח. מרץ 20 2016, 12:32
  תודה לד"ר רייך

  הסבר קצר, ברור ולעניין

  השב לתגובה
 2. חננאל
  חננאל מרץ 22 2016, 17:01
  מה ההבדל בטווח הארוך

  האם לא נכון להגיד כי בטווח הארוך התוצאות העסקיות יהיו דומות מאד לא משנה באיזה שיטה נבחר

  השב לתגובה
 3. שיודע לשאול
  שיודע לשאול מרץ 24 2016, 17:01
  קושיה לפורים

  האם אפשרי שבחברה אחת יש שתי פעילויות ולכל פעילו שהיא שונה לגמרי יש מחסן משלה, האם ניתן לנהל כל אחד מהמחסנים בשיטה אחרת?

  השב לתגובה
 4. נועם חרמש
  נועם חרמש יולי 13 2016, 11:00
  בקיצור עוד זירה למניפולציות

  .

  השב לתגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בחשבונאות ומיסים

יתר המאמרים במדור