JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

כרמית פדן

פוסטים מאת כרמית פדן

על כרמית פדן

Avatar

ד"ר, עמיתת מחקר בכירה, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, הטכניון. עמיתת מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי, מרצה, המדור לזרועות הביטחון, אוניברסיטת בר אילן.