JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

השטרות החדשים בדרך

בנק ישראל החל בהיערכות המוקדמת לקליטת השטרות

השטרות החדשים בדרך השטר החדש של 50 ש"ח
מרץ 02
10:51 2014

בנק ישראל

דוברות והסברה כלכלית

‏ל' באדר א', תשע"ד

‏‏2 במרץ, 2014

הודעה לעיתונות:

היערכות מקדימה לקראת השקת השטר הראשון בעריך 50 ₪ בסדרת השטרות החדשה

לקראת כניסתו למחזור של השטר החדש בעריך 50 ₪, בנק ישראל מסר היום דוגמאות ראשונות של השטרות ליצרנים, ספקים ומפעילים של מכונות ממכר, ספירה ומיון הנדרשים לכייל את המכונות שברשותם לקליטת השטר החדש. בנק ישראל משקיע מאמצים רבים במסירת מידע וסיוע לגורמים המקצועיים על מנת לאפשר להם להיערך מבעוד מועד מבחינה טכנית ותפעולית. מידע מקצועי ודוגמאות מן השטרות נמסרו במסגרת הדרכה שנערכה היום בירושלים, כאמור, במטרה להעניק לגורמים אלו זמן ארוך מספיק, על פי בקשתם, לכיול המכונות שבאחריותם.

בנק ישראל משקיע מאמצים רבים על מנת ששטרות הכסף של מדינת ישראל יהיו בטוחים ומתקדמים ביותר, בהתאם למגמותהעולמיות, במטרהלשמורעלביטחוןהמטבעויציבות הכלכלההישראלית . ההתפתחויותבתחוםהשטרות,העלייהברמתהזיופיםבעולם והאמצעיםהטכנולוגיים שעומדיםכיום בידיהזייפנים מחייביםאת הבנקלהתאיםאתהסטנדרטים של השטרות לאתגרים של השניםהבאות.שטרות הסדרה  החדשה יציגו סטנדרטים מתקדמים של ביטחון, חדשנות ונגישות. השטרות נבדלים זה מזה באורכם ובצבעם לטובת אוכלוסיית העיוורים ובעלי לקויות הראייה, ומשולבים בהם סימני ביטחון מתקדמים ביותר נגד זיופים.

לצורך היכרות מוקדמת של הציבור עם השטרות, מפרסם היום הבנק גם את עיצובו הסופי והמפורט של השטר החדש. טרם כניסתו למחזור של השטר החדש, יפרסם הבנק מידע הסברתי מקיף אודות סימני הביטחון המשולבים בשטרות, אודות אופן החלפת השטרות ואודות התקופה בה יהלכו השטרות הישנים והחדשים במחזור. יש לציין, שהשטרות הקיימים ימשיכו לשמש כהילך חוקי במשך מספר שנים, ולציבור ינתן פרק זמן של מספר שנים במהלכו תתאפשר החלפת השטרות הקיימים בשטרות החדשים.

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בכלכלה – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

יתר המאמרים במדור