JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

בנק ישראל מקדם הצטרפות המדינה לארגון ה-FATF

השבוע ביקרה בישראל משלחת רמת דרג של ארגון

בנק ישראל מקדם הצטרפות המדינה לארגון ה-FATF בתמונה, מימין: ד"ר חדוה בר, ד"ר קרנית פלוג, Mr Je-Yoon Shin, Mr David Lewis
נובמבר 04
19:10 2015
בנק ישראל

דוברות והסברה כלכלית

‏ירושלים, ‏כ"א חשון, תשע"ו

‏‏‏3 נובמבר, 2015

הודעה לעיתונות:

בנק ישראל פועל לקדם את הצטרפות המדינה לארגון ה-FATF

FATF הנו ארגון בינלאומי יוקרתי המונה 34 מדינות אשר מקדם סטנדרטים ומדיניות בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור

השבוע ביקרה בישראל משלחת רמת דרג של ארגון ה- FATF (The Financial Action Task Force), במטרה לבחון את צירופה של מדינת ישראל כחברה מן המניין בארגון. המפגש המסכם של ביקור המשלחת התקיים היום עם נגידת בנק ישראל והמפקחת על הבנקים.

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, הדגישה את החשיבות הרבה שמייחס בנק ישראל להצטרפות מדינת ישראל כחברה מן המניין בארגון, ואת המחוייבות לקידום הסטנדרטים בנושאי איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, כך שיתאמו את הסטנדרטים הבינלאומיים.

ארגון ה-FATF נוסד בשנת 1989 במטרה לקדם סטנדרטים ומדיניות בנושאי איסור הלבנת הון, מימון טרור, הפצת נשק להשמדה המונית וכן איומים הרלבנטיים ליושרה של המערכת הפיננסית הבינלאומית. כיום הארגון מונה 34 חברות מן המניין. הארגון מפרסם המלצות המוכרות בעולם כסטנדרטים מחייבים ומוודא את יישומן באמצעות תהליכי ביקורת.

כיום ישראל חברה כמשקיפה בלבד בארגון Moneyval המשמש כארגון אזורי הממוקם במועצת אירופה [(FATF-Style Regional Bodies (FSRB]. שדרוגה של ישראל כחברה מן המניין בארגון ה-FATF יאפשר השפעה על סדר יומה של הוועדה, וישפיע לטובה על התדמית הבינלאומית של הגופים הפיננסיים בישראל.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, הדגישה את החשיבות הרבה שמייחס הפיקוח על הבנקים לעמידה בסטנדרטים הבינלאומיים שמקדם ארגון ה-FATF . המפקחת ציינה כי מאמץ זה זכה להכרה בביקורות שנערכו על ידי ארגון ה-moneyval מאז שנת 2008, אשר הצביעו על מצבה הטוב של הרגולציה החלה על המערכת הבנקאית בישראל בתחום הציות לסטנדרטים הבינלאומיים. בביקורת האחרונה משנת 2013, הפיקוח על הבנקים זכה לציון המירבי -Compliant  – בתחומי הרגולציה והפיקוח.

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בכלכלה – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

יתר המאמרים במדור