JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

הפיקוח על השירותים הפיננסיים

יעדיה וסמכויותיה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הפיקוח על השירותים הפיננסיים פרופסור זיו רייך
דצמבר 04
19:30 2019

בשוק הכספים וההון בישראל יש שלוש רשויות פיקוח עיקריות: המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המפקח על הבנקים ורשות ניירות ערך.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון היא גוף עצמאי האחראי על ההסדרה והפיקוח בתחומי השירותים הפיננסיים בשוק הביטוח, הפנסיה והגמל.

ב-1 בנובמבר 2016 הפכה הרשות מאגף במשרד האוצר לרגולטור פיננסי עצמאי, כדי להבטיח שהיא תוכל לקיים את אחריותה ולממש את תפקידיה וסמכויותיה ביעילות, במהירות, באופן נטול פניות וללא השפעות פוליטיות. לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון יש אחריות רבה בשוק הכספים וההון בישראל. בראשה עומד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

המבנה הארגוני של הרשות:

חטיבת הביטוח – תפקידה לרכז את כל מוצרי הביטוח, למעט מוצרי ביטוח פנסיוני: רכוש, חבויות, בריאות, סיעוד. כמו כן אחראית על ביקורת, פניות הציבור של כל רשות שוק ההון וביקורת סוכני הביטוח.

חטיבת הפיננסים – אחראית על תחום השירותים הפיננסיים המוסדרים, נושא השקעות ושוק ההון.

חטיבת החיסכון הפנסיוני – אחראית על תחום החיסכון הפנסיוני, הסדרה, ביקורות, טיפול בפניות הציבור ופיקוח על יועצים פנסיונים, משווקים פנסיונים ומסלקה פנסיונית.

אקטואריה וחשבונאות – האקטוארים עוסקים בהסדרה של הוראות הנוגעות לבניית מוצרים וקביעת מחירם בשיתוף המחלקות השונות, מבצעים מחקרים שלהם יש השפעה על שוק הפנסיה והביטוח, ובוחנים סוגיות הקשורות ביציבות חברות הביטוח ויכולתן לעמוד בהתחייבויות כלפי המבוטחים. מחלקת חשבונאות אחראית על הסדרה ואכיפה של כללי הדיווח והגילוי לציבור במסגרת הדוחות הכספיים של הגופים המוסדיים, המהווים אמצעי עיקרי לפיקוח על יציבות הגופים ופעילותם.

חטיבת מטה – עוסקת בכל הקשור לתחומים משפטיים, משאבי אנוש וכו'.

חטיבת מערכות מידע ודיגיטל – מחלקה חדשה ברשות, אחראית על קידום הטכנולוגיה.

הסיכון העיקרי של חברות הביטוח הוא במישור הפיננסי, המתמקד בביטוח חיים ובניהול תיקי השקעה של לקוחות. הסיכונים ליציבותה של חברת הביטוח יכולים לנבוע מהבטחת תשואה ללקוחות במצבים של אי-ודאות בדבר תוחלת החיים, הסיכוי לחלות, יכולת ההשתכרות של המבוטחים וכו', בהתאם לאופי הביטוח. סיכונים דומים קיימים גם בקופות הפנסיה.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דואגת לשמירת היציבות של המערכת הפיננסית וזו בעצם אחת הדרכים העיקריות להגן על נכסי הצרכנים המופקדים אצל כל המתווכים הפיננסים ועל התחייבויות המתווכים כלפיהם, אך בכך לא די, הצרכן עלול להיפגע מייעוץ לקוי, ממסירת מידע חלקי, מניצול ניגודי עניינים בין פעילויות שונות, מיחס לא הוגן, מהיעדר שקיפות מלאה, מתחרות לא משוכללת ועוד.

יעדיה העיקריים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון:

הגנה על מבוטחים, לקוחות וחוסכים; הבטחת הוגנות, שקיפות וקידום התחרות בביטוח ובחיסכון הפנסיוני; שמירה על יציבותם של גופים מוסדיים ועל יציבותו של שוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני בכללותו. הרשות מפקחת על יציבות הגופים המוסדיים במטרה שיעמדו בהתחייבויותיהם כלפי ציבור לקוחותיהם. היא שואפת לסימטריה בין מבוטח למבטח, ולכן נוצר הפיקוח על חברות הביטוח ועל הסוכנים – כך מבטיחה הרשות את זכויותיהם של הלקוחות לכל אורך חיי הפוליסה.

הרשות מעודדת חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם של הגופים המפוקחים על ידיה. כמו כן היא מעודדת חיסכון במכשירים פנסיוניים.

לשם השגת יעדיה ומילוי תפקידיה פועלת הרשות באמצעים שונים:

 1. הר הביטוח – כלי המאפשר ללקוח לבחון את כל המוצרים שרכש מכל חברות הביטוח בישראל, הוא מציג באופן גלוי את תקופת הביטוח, מחיר שהלקוח שילם ולאיזו חברת ביטוח המוצר שייך. השירות ניתן בחינם.
 2. הר הכסף – כלי המאפשר לציבור לבדוק ולאתר את קופות הגמל, קרן הפנסיה או כל חיסכון פנסיוני אחר, חשבונות בנק, פיקדונות ועוד. הבדיקה פשוטה וללא עלות.
 3. מדד שירות – משקף את רמת השירות של הגופים המוסדיים בכל אחד ממוצרי החיסכון הפנסיוני בישראל, ומשמש כלי עזר בבחינת פרמטרים רבים. לכל מוצר מחושב מדד שירות המבוסס על הרכיבים הללו:

ציון שביעות רצון והמלצת לקוחות – מהווה 70% מהציון הכולל במדד השירות; ציון תלונות הציבור – מהווה 20% מהציון הכולל במדד השירות; ציון זמני מענה טלפוני – מהווה 10% מהציון הכולל במדד השירות.

 1. פניות הציבור – הרשות מוסמכת לברר תלונות ציבור בענייני ביטוח גמל ופנסיה על התנהלות חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל, סוכני ביטוח ויועצים פנסיונים. בירור תלונות הציבור נועד לסייע לפונים ככל שניתן במיצוי זכויותיהם מול הגופים המפוקחים ובכך הרשות שומרת על המבוטחים העמיתים והחוסכים.

שר האוצר ממנה ועדה שתפקידה לייעץ לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. לצורך ביצוע תפקידו, ולאחר שהתייעץ עם הוועדה, רשאי הממונה לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של מבטחים ושל סוכני ביטוח, של נושאי המשרה שביניהם ושל כל מי שמועסק על ידם, והכול כדי להבטיח את השגת יעדי הרשות.

על מנת לקבוע הוראות נוספות, הוועדה תתכנס לבקשת יושב ראש הוועדה או לבקשת הממונה. לשם קיום הוועדה נדרש מניין חוקי של שלושה חברי ועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב ראש, והיועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו. לא יגלה אדם דבר מדיוני הוועדה, או מכל חומר שנמסר לה, אלא אם כן הסמיך אותו לכך שר האוצר או יושב ראש הוועדה; הוראה זו לא תחול על דיון שהוועדה החליטה כי יהיה פתוח לציבור.

לסיכום, לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון יש חזון, יעדים, ואחריות גדולה במערכת הפיננסית בישראל. הפיקוח של הרשות נועד להבטיח התנהלות הוגנת ויעילה מול המבוטחים, שיפור ממשל תאגידי, הנגשת מידע ופיתוח הון אנושי. על מנת להשיג את כל יעדיה, הרשות מחדשת חוזרים, מתייעצת עם הוועדה ופועלת באופן יומיומי בתחומי הביטוח והחיסכון.

על המחבר / המחברת

זיו רייך

זיו רייך

עורך מדור חשבונאות ומיסים. פרופסור חבר מקצועי. רו"ח. דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה. יו"ר ועדת השקעות של שלמה חברה לביטוח. מומחה מטעם בית המשפט בנושאי ביטוח, חשבונאות, מיסים. בעבר כיהן בדירקטוריונים רבים, וכנשיא איגוד המבקרים הפנימיים.

7 תגובות

 1. יצחק מולכו
  יצחק מולכו דצמבר 05 2019, 12:02
  לא הבנתי איך ביטוח וחסכון ושוק ההון

  הולכים יחד

  השב לתגובה
 2. משה הנדל
  משה הנדל דצמבר 06 2019, 10:33
  מעניין

  אף פעם לא שמעתי על הרשות הזאת

  השב לתגובה
 3. ל.
  ל. דצמבר 08 2019, 12:46
  לדעתי חשוב שיהיה פיקוח

  תמיד נדמה שהחברות הפיננסיות הגדולות עובדות עלינו. השאלה אם ארגון הפיקוח הזה באמת ממלא את ייעודו.

  השב לתגובה
 4. שלמה אייזנמן
  שלמה אייזנמן דצמבר 09 2019, 10:16
  הבעיה עם האוכלוסיה המבוגרת

  שאיננה שולטת בדיוק בפנסיות ובזכויות שהרבה פעמים גם מפוצלות ואף אחד לא דואג להם ויש גם מי שמנצלים לרעה

  השב לתגובה
 5. אמיליו כהן
  אמיליו כהן דצמבר 20 2019, 06:53
  חבורה של פרזיטים.

  חבורה של פרזיטים יושבים שם. שוק ההון, המפקח על הביטוחים.
  מאז שנכנס לתפקידו שום שינוי לא עשה.
  גם כשמביאים לו סוכנות שסוררת ועושה נוכלויות פוגעת באנשים הם מפחדים לעשות צעד בעניין. בקיצור גם המפקח /רשות ההון מיותרים

  השב לתגובה
 6. שלוה אדיר
  שלוה אדיר ינואר 08 2020, 19:25
  לא הבנתי מה הקשר בין ביטוח

  והפיקוח על שירותים פיננסיים

  השב לתגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בביטוח

יתר המאמרים במדור