JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

מניפסט ציוני-דמוקרטי

עקרונות למדינה יהודית-דמוקרטית לפי חזונו של הרצל

מניפסט ציוני-דמוקרטי
ינואר 18
09:30 2018

לאחר שנים ארוכות של שלטון הימין, אשר התנתק מן המורשת הדמוקרטית-ליברלית של ז'בוטינסקי ובגין; לאחר תהליך מתמשך של כרסום בזכויות הדמוקרטיות באצטלה של משילות; לאחר הדרת קבוצות שלמות בחברה הישראלית, יהודים ולא יהודים, והסתה נגדן; לאחר חקיקת חוקים הפוגעים בשלטון החוק ובזכויות של אזרחים וקבוצות; לאחר פגיעה וכרסום בכוח ובלגיטימיות של התקשורת, הפרטית והציבורית, אנשים חוששים להביע עמדות מנוגדות לעמדות השלטון ולהזדהות כשייכים לקבוצות אחרות מקבוצת השלטון: יהודים, אורתודוקסים, ימנים, שמרנים, כוחניים.

האווירה הציבורית מטרידה. אווירה של התלהמות, של דחיית כל מי שאיננו מיישר קו עם השלטון, אווירה של עליהום. אווירה ציבורית איננה רק "תפאורה", היא מכתיבה התנהגות. התנהלות פוליטית מדירה ופוגעת בדמוקרטיה ואווירה ציבורית מתלהמת ואנטי-דמוקרטית יוצרות שילוב קטלני המכרסם בלכידות החברתית ויוביל לפגיעה אמיתית שקשה מאוד יהיה לתקנה. לזה יש להוסיף את קלות הראש של רבים בציבור הדמוקרטי והליברלי, אשר ממעיטים במשמעויות של התנהלויות אלה וטוענים שהדמוקרטיה הישראלית חזקה ושחופש הביטוי בריא.

הדמוקרטיה הישראלית הופכת בהדרגה לעריצות הרוב. הרוב הזה הולך ומקצין. קבוצות ואנשי ימין קיצוניים, שהיו אנשי שוליים, אנטי-דמוקרטיים, שאינם מקובלים גם על רבים במחנה הימין, עוברים למרכז הבמה וזוכים ללגיטימציה ולמעמד רב-השפעה. נראה כי הזנב מכשכש בכלב במקום להפך.

בשל חרדתי מהתהליכים האנטי-דמוקרטיים המתחוללים בישראל, אני חושב שיש לפרסם ברבים את העקרונות הנחוצים למען שמירה על הדמוקרטיה ולמען שמירה על צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. להלן עיקרי אמונתי לגבי צביונה של מדינת ישראל היקרה לליבי.

מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי – מדינת ישראל היא מימוש הציונות. הציונות התפתחה באופן טבעי עם עליית הלאומיות במערב וכצורך לפתור את בעיית היהודים הנרדפים בהעדר מדינה. מימוש הציונות היה מוצדק ביותר עוד לפני מוראות השואה. על כן השמאל הציוני דוגל במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ולכן קיים חוק השבות ולא תתקיים זכות השיבה. מי שתומך בזכות השיבה מתנגד למדינה יהודית. ולכן גם לא ייתכן סיפוח השטחים הכבושים – צידוד ברעיון הסיפוח ובמדינה דמוקרטית הוא מעשה אנטי-ציוני ופירושו ביטול המדינה היהודית.

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ליברלית – לאיש אין מונופול על האמת הפוליטית, מה נכון ומה לא נכון באופן מוחלט. על כן, על פי תפיסתי הבסיסית, עמדות פוליטיות ימניות לגיטימיות בדיוק כמו עמדות פוליטיות שמאלניות.

מדינת ישראל דמוקרטית משמעה הפרדה בין הרשויות – משמעות הדמוקרטיה היא גם ההבנה שהריבון הוא העם, האזרחים, כל האזרחים, ללא כל סייג. הריבון בוחר את נבחריו ואלה, כשירות לציבור שולחיהם, מחוקקים חוקים אשר על פיהם מתנהלת המדינה. המשמעות היא עליונות החוק והמשפט – זאת אומרת שגם מי שנבחרו לנהל את המדינה כפופים לחוקי המדינה ולהיררכיה שלהם. פרשנות החוקים נתונה בידיה של מערכת המשפט הממונה והמקצועית. על כן הפרדת הרשויות היא קריטית וכמוה השמירה מפני פוליטיזציה של מערכת המשפט.

מדינת ישראל מקיימת חופש הבעה ודעה – במדינה דמוקרטית קיים מתח טבעי בין רצון השלטון לקיים משילות ולהסתיר חלק מפעולותיו לרצון ולצורך של הציבור לדעת על פעילויות נבחריו. על כן יש חשיבות עליונה לערכים כמו חופש הדיבור, חופש העיתונות, זכות הציבור לדעת והזכות למחות ולהפגין. לכן יש חשיבות רבה להקפדה על עיתונות חופשית חוקרת.

מדינת ישראל מקפידה על טוהר המידות – מדינה מעניקה כוח לאנשים מסוימים לזמן מסוים על מנת שינהלו את ענייני המדינה. כוח משחית ועל כן יש לצמצם את יצירת מוקדי הכוח לאורך זמן. לפיכך צריכה להיות הגבלה של אורך כהונתם של נבחרי ציבור בכל התחומים – עד שתי קדנציות. התנהלות כזו תצמצם מאוד את השחיתות. כמו כן יש לייצר איזונים ובלמים, הפרדה וחופש של מוקדי הכוח בשלטון.

מדינת ישראל היא מדינה שוויונית – שוויון הוא ערך יסוד עליון. על כן במדינת ישראל יש שוויון לכול ללא הבדל דת, גזע, לאום, מוצא, מגדר, נטייה מינית או כל הבדל אחר.

מדינת ישראל היא מדינה יהודית, חופשית וחילונית – במדינת ישראל צריך להתקיים חופש דת וחופש מדת. אין לקבל את ההגמוניה האורתודוקסית אשר פוגעת בשוויון ובזכויות בסיסיות של נשים, של לא יהודים, של לא אורתודוקסים ושל חילונים. על כן יש לתמוך בהפרדה בין דת למדינה תוך שמירה על חוק השבות, אף שאיננו דמוקרטי. כמו כן במדינת ישראל צריך להתקיים חופש תרבותי.

מדינת ישראל היא מדינת רווחה, בעלת כלכלה חופשית – מדינת ישראל צריכה לחתור לקיום צדק חברתי. פירוש הדבר שהפעילות הכלכלית היא פעילות חופשית אך מפוקחת. כלכלה חופשית אין משמעה כלכלה מופקרת שבה החזקים צוברים עוד ועוד כוח. על כן המדינה צריכה לפקח על השוק החופשי ולתקן את פגמיו. במדינת רווחה על המדינה לספק שירותים שוויוניים לאזרחיה – ביטחון מגורמי חוץ, ביטחון פנים, חוק וסדר, בריאות, חינוך, רווחה, תשתיות. לעומת זאת המדינה לא צריכה לנהל עסקים.

מדינת ישראל חותרת לשלום עם שכניה הערבים – האינטרס העליון של ישראל הוא לסיים את הסכסוך הישראלי-ערבי בכלל והישראלי-פלסטיני בפרט, קודם כול בשל אינטרס ישראלי-ציוני וגם בשל סיבות ערכיות הומניות. על כן צריכה להיות הפרדה בין יהודים לפלסטינים על מנת למנוע מדינה דו-לאומית לא דמוקרטית ולא ציונית, אשר לא תפתור את הסכסוך אלא רק תחדד אותו.

לישראל אינטרס עליון להביא להכרה עולמית בגבולות המדינה – מדינת ישראל צריכה לקבוע גבולות שיהיו מקובלים על מדינות העולם. הם יתבססו על גבולות 1967, וייקבעו תיקוני גבול על מנת למנוע העברת תושבים רבים מבתיהם.

כל הסכם בין ישראל לבין הפלסטינים יכלול קביעה של סיום הסכסוך וכן ערבות של מדינות ערב והמעצמות הגדולות והחלטה באו"ם אשר תבטל את כל ההחלטות האחרות שהתקבלו בנושא.

יש בכוחנו להוביל את מדינת ישראל לחזונו של הרצל – מדינה יהודית, דמוקרטית, חילונית ושוויונית. מדינה בעלת ערכים אשר מקבלת את כל אזרחיה ושואפת לשרת אותם ולהביא לרווחתם האישית והחברתית.

על המחבר / המחברת

שי ענבר

שי ענבר

עורך מדור: אקדמיה. ד"ר, מרצה בקריה האקדמית אונו. עוסק בשכנוע ושינוי עמדות, בנושא של יהודים וערבים, ובשיטות מחקר איכותניות. בעבר מנהל המחלקה למחקר איכותני במכון למחקרי שוק.

21 תגובות

 1. 2 רגליים על הקרקע
  2 רגליים על הקרקע ינואר 18 2018, 10:42
  מסכים מאוד לדעות שלך

  רוב העם לא רוצה בכך. עצם העובדה שאתה כותב ללא שגיאות כתיב כבר הופך אותך לסמולני בוגד שלדעותיו צריך להתנגד בכל מחיר. כמה מחברי הכנסת יסכימו לדעתך לחתום על הצהרה שכזאת?

  השב לתגובה
  • שי ענבר
   שי ענבר Author ינואר 18 2018, 12:07
   רצון העם

   תודה על התמיכה. לא בטוח שמסכים לגבי רצון רוב העם. נראה לי שרוב העם או חלק נכבד יסכים עם רוב מה שכתוב כאן. בכם מקרה אין לנו פריבילגיה להיות מיואשים. צריך להאבק וחלק מזה זו הכתיבה וההפצה של הדברים.

   השב לתגובה
 2. כנעני דרור
  כנעני דרור ינואר 18 2018, 15:07
  תגובה

  מסכים וגם אהבתי את המאמר. אבל חושש ש מי שקורא את המאמר יניח שזה מאמר שמאלני למרות שלא . מאחל לך שהפוסט יגיע לכמה שיותר אנשים . מעניין אותי התגובות . כבוד

  השב לתגובה
  • שי ענבר
   שי ענבר Author ינואר 18 2018, 16:02
   דמוקרטי לא שמאלני

   שמח שאהבת. כן ירבו. הבעיה שהיום רבים רואים דמוקרטיה כשמאל וכך בני בגין הוא שמאלני בעיניהם. נראה שגם מנחם בגין היה נתפס ימני היום. חבל.

   השב לתגובה
 3. אירית עיני
  אירית עיני ינואר 18 2018, 15:28
  חומר למחשבה !!

  ניכר כי הושקעה מחשבה בכל קטע וקטע. כתיבה איכותית המבחינה באופן ברור בין העובדות לבין הדעה האישית של הכותב הינה ראויה להערכה.
  כתיבה בימים קשים וטעונים, כזו אשר שאינה יוצרת אנטגוניזם אלא פותחת את הראש לחשיבה מחודשת, איננה עניין של מה בכך…
  אנוכי, המחזיקה בדעות שונות מהכותב, עצרתי מספר פעמים המהלך הקריאה והירהרתי…
  אני סמוכה ובטוחה שלכך כיוון המחבר, בין היתר.
  אני מאחלת לנו כמדינה שנמצא את המנהיג שיצעיד אותנו לימים אחרים וטובים יותר.

  השב לתגובה
  • שי ענבר
   שי ענבר Author ינואר 18 2018, 16:00
   חומר למחשבה

   ולו רק בשביל זה שווה היה לפרסם! אני מקווה שלא בכל הנושאים אנחנו חלוקים. דמוקרטיה איננה מונופול של השמאל. לדעתי ראש הממשלה הדמוקרטי ביותר שהיה לנו הוא מנחם בגין. ואילו היום אנשי מפלגתו רואים בבנו בני שמאלני. זאת בדיוק הבעיה שאני מנסה להציג. אפשר לא להסכים על הרבה דברים אך הבסיס צריך להיות משותף. הדיון כאן הוא חלק ממש שאני רוצה להשיג -שיח מכבד!

   השב לתגובה
 4. אהרון שיפמן
  אהרון שיפמן ינואר 18 2018, 16:24
  הסיכוי היחידי שיש לנו

  לצאת מהמצב המסוכן אליו נקלענו

  השב לתגובה
 5. שי ענבר
  שי ענבר Author ינואר 18 2018, 17:05
  אל יאוש

  אסור לנו להתייאש! צריך להאבק ואז גם נצליח. המאבק הוא כאן ובכל מקום אפשרי. המאבק הוא באמצעות כל מי שמוכן לתרום. להעביר את הלפיד לכמה שיותר שליחים.

  השב לתגובה
 6. רמי קליין
  רמי קליין ינואר 18 2018, 18:39
  תמיכה בחזונו של ענבר

  נקווה שרעיונותיך לא יישארו בגדר אוטופיה, אלא נזכה לראות את מימושם.

  השב לתגובה
 7. דפנה נורדן
  דפנה נורדן ינואר 18 2018, 21:25
  תמיכה בגישת המאמר

  אני מקווה מאד שנתעורר בקרוב השלטון יתחלף ונזכה למימוש החזון הנאור המוצג במאמר.

  השב לתגובה
 8. גדעון שניר
  גדעון שניר ינואר 18 2018, 22:17
  מדוע כיבוש 48 טהור לעומת כיבוש 67

  אין בעיה להסכים לרוב דבריך מהטעם הפשוט שהם קיימים בכול מקרה בלי קשר לימין ושמאל. אבל אתה שוגה בארבעה דברים עיקריים לפחות:
  אתה מדבר על דמוקרטיה, אבל שולל את החלטות הרוב רק כי הם נוגדים את דעותיך, אז תחליט, אתה בעד דמוקרטיה או נגד אם לא תואם את דעותיך…
  שנית- אתה מגדיר את מטרת מדינת ישראל לעשות שלום עם שכנותיה, ושוכח ששלום הוא אמצעי להשגת מטרה גדולה ממנה כמו להבטיח את המשך קיומו של העם היהודי בארץ ישראל. שלום הוא רעיון נכסף, אבל אם המחיר הוא חזרה למשל לגבולות סייקס פיקו-אז יש לנו בעיה..כי אולי אתה לא יודע, אבל העולם הערבי לא מסתפק בגבולות67 אלא כשלב ראשון לקראת פתרון סופי יותר..
  שלישית: אתה נגד סיפוח שטחים כבושים אבל אתה חיי טוב מאד עם שטחים שנכבשו ב 48 בדיוק מאותם סיבות שהשטחים הכבושים היום- בגלל שהערבים יזמו מלחמת השמד. תסביר מדוע כיבושי 48 הם טהורים מבחינתך לעומת כיבוש שטחי 67- גם עכשיו אתה שולט על מה שמכונה "ערביי ישראל" שנשארו בגבולות החדשים שמעבר לתכנית החלוקה של האום, תמהני
  רביעית- אתה מבקש לייצב גבולות שיהיו מקובלים עי אומות העולם.. למה אתה חושב שאומות העולם רואים את האינטרסים של ישראל טוב יותר מתושבי מדינת ישראל שהם אלו שחיים תחת איום מתמיד,והם צריכים לקבל החלטה דמוקרטית בנושא ולא אירופה שאין לה שום בעיה להעלות אותנו כאתנן למדינות המערב תמורת שקט אצלם.
  אשמח לקרוא את תשובתך במאמץ להבין אותך

  השב לתגובה
 9. שי ענבר
  שי ענבר Author ינואר 18 2018, 23:04
  דמוקרטיה

  הלוואי שהכול כמעט היה קיים. אם כך היה לא הייתי כותב.
  אני בהחלט בעד דמוקרטיה אלא שדמוקרטיה איננה עריצות הרוב, דמוקרטיה איננה ביטול שלטון החוק על מנת לאפשר גחמות של קבוצות אינטרס, דמוקרטיה איננה אפליה של קבוצות אזרחים.
  שלום הוא אינטרס ראשון במעלה של ישראל ולא רק דבר נכסף. אני בהחלט בעד המשך קיומנו כאן ולכן נגד זכות השיבה ובעד חוק השבות. לישראל אינטרס להגיע לגבולות מוסכמים על מנת לקבל את הלגיטימציה הבינלאומית לפני שנהפוך למצורעים כמו דרום אפריקה.
  ההבדל בין 48 ל67 הוא בכך שב67 יצרנו קבוצת אוכלוסייה ללא זכויות אזרח. ריבלין למשל פותר זאת על ידי סיפוח והענקת אזרחות אבל אז הוא מאבד את המדינה היהודית ואני נגד מדינה דו-לאומית.
  לעניין הבנת האינטרסים אין לי שום אשליה שהעולם מבין טוב יותר. אנחנו נגיע להסכמה ואז העולם יעניק לגיטימציה.
  העניין עם האיום התמידי הוא בדיוק מה שאני מבקש לסיים באמצעות סיום הסכסוך. רק כך לדעתי אפשר להסכים לשלום.
  מקווה שעניתי.
  אשמח להבהיר עוד אם צריך.

  השב לתגובה
  • דר גדעון שניר
   דר גדעון שניר ינואר 19 2018, 10:53
   אי הבנה גוברת

   עכשיו עוד החרפתה את אי ההבנות.
   אתה בעד דמוקרטיה אך נגד שלטון הרוב רק כי נוגד את עמדותיך ובכך אתה סותר את עצמך. זכור שחוק השבות שאתה דוגל בו הוא לא שיוויוני ומפלה בעליל, אז תחליט!

   לא מבין מהיכן אתה לוקח את "ביטול שלטון החוק". נכון שיש ויכוח האם זכויות הפרט וחופש הדיבור עדיפים על טובת הכלל וביטחונו, אבל מה זה קשור לשלטון החוק? יש ויכוח לגיטימי האם הכנסת היא המחוקק או בג"צ, אבל דוקא ויכוח זה טוען שיש לשמור על שלטון החוק!! שהיא הפרורגטיבה של הכנסת!!

   לגבי גבולות 67: זכור שזו הייתה מלחמה יזומה של הערבים במטרה לחסל את היישות הציונית במזרח התיכון, כך שלא ישראל "אשמה" במצב שנוצר, והבעיה יכולה היתה להפתר כבר לפני כ 20 שנה אילו הסכימו הפלסטינאים למטווה קלינטון אותה דחו כי התנאי היה הצהרה על "תום סכסוך" שהם סרבו לה כי לא היו מוכנים לוותר על "זכות השיבה"
   על נושא השלום אין מה להוסיף, אתה מתבלבל בין "הסכם שלום" על הנייר לבין שלום בין העמים , אבל נניח לזה בינתיים

   השב לתגובה
   • שי ענבר
    שי ענבר ינואר 19 2018, 13:38
    שלטון הרוב ודמוקרטיה

    אנסה להבהיר.
    אני בעד דמוקרטיה! שלטון הרוב איננו עריצות הרוב וזה מה שמתחולל היום. כמו כן ביטול שלטון החוק עולה מניסיונות לצמצם את יכולת מערכת המשפט לפקח על כולם כולל הפוליטיקאים. פסקת ההתגברות למשל היא אנטי דמוקרטית ופוגעת בשלטון החוק. התנפלות על הפרקליטות המשטרה ובגץ זה פגיעה בשלטון החוק. הכנסת היא המחוקקת ובגץ הוא המפרש של החוק זו הפרדת הרשויות! לא ייתכן שיחוקקו חוקים בלתי חוקיים ובניסיון שני יתגברו על כך. היום אלו נושאים שיש עליהם ויכוח פוליטי מחר זה יהיה אישי או יקדם קבוצה מסוימת על חשבון אחרת. אין לזה סוף. בענין 67 אין לי ענין מי התחיל או אשם. מה שמעניין אותי וצריך לעניין את כולם הוא מה האינטרס שלנו של מדינת ישראל. לתפיסתי האינטרס הוא לשמור על מדינה יהודית דמוקרטית. ולכן הפרדות מהפלסטינים, קביעת גבולות מוסכמים וסיום הסכסוך. אין לי שום בלבול לגבי השלום ללא כל הדברים שדיברתי עליהם אין הסכם ואין שלום.

    השב לתגובה
 10. אלון לוי
  אלון לוי ינואר 20 2018, 10:50
  מרכז דומם

  עד שהמרכז השפוי בארץ לא יתאחד לא נוכל לשנות כלום.
  הדתים מנצחים ועושים יחד עם הפולטיקאים ששכחו מזמן את מה הם מיצגים, והפולטיקאים הקטנים האלו רק דואגים להמשך מלכותם ושוד הקופה הציבורית של הרוב השפוי.

  השב לתגובה
  • שי ענבר
   שי ענבר Author ינואר 20 2018, 11:46
   התאחדות

   אז הנה אנחנו לא דוממים. זו אחת ההזדמנויות לא לשתוק, להיאבק על מה שחשוב ולא להשאיר את הזירה לאחרים. לא צריך להתאחד לגמרי אפשר להתאחד למען ערכים מסוימים. זה מה שאני מנסה כאן וצריך להעביר הלאה לכמה שיותר ולא לצפות לאחדות מידית. שיהיה לנו בהצלחה.

   השב לתגובה
 11. אביר נ.
  אביר נ. פברואר 15 2018, 08:33
  והכי ציוני:

  לא תגנוב!

  השב לתגובה
 12. בהלם
  בהלם מרץ 14 2018, 12:34
  המניפסט היחידי אליו העם נוהר

  אגדות ספר בראשית וחוקיו מלפני אלפי שנים כאילו מאז העולם עצר מלכת

  השב לתגובה
  • שי ענבר
   שי ענבר Author מרץ 14 2018, 15:33
   לאן העם נוהר

   לא צריך לבטא יאוש צריך להציג בגאון את האמונה בערכים מודרניים, אשר חלקם שאובים מן הערכים הישנים מלפני אלפי שנים.

   השב לתגובה
 13. אורית קינן
  אורית קינן יולי 04 2018, 12:57
  הציונות הובסה

  כאשר בירושלים כותבים על הקירות כי הציונות הובסה הם צודקים
  וכאשר הם כותבים כי הציונות היא נאצית, לוקחים אותם לקואליציה, מחלקים להם עשרות מיליארדים ופוטרים אותם משירות צבאי ומלימודי ליבה
  וזאת כאשר יש ממשלה הכי ימנית בהסטוריה של מדינת ישראל
  הציונות הובסה וצריך להיות מפוכחים

  השב לתגובה
 14. שי ענבר
  שי ענבר Author יולי 04 2018, 17:06
  תבוסה

  קשה לי להסכים איתך בעניין המסקנה. לעומת זאת הביקורת היא לחלוטין במקומה. יחד עם זאת החברה החרדית נמצאת בתהליך שינוי וההקצנה וההחצנה שלה הם לדעתי חלק מהתהליך. יש חשש גדול בחברה החרדית להטמעות בחברה הישראלית הציונית והחשש הזה מוציא את הקיצונים ובשלב זה ההנהגה הולכת איתם. אולם התהליך הוא מלמטה ונראה לי שלא לאורך זמן יצליחו להחזיקו בהקצנה.

  השב לתגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בפוליטיקה

יתר המאמרים במדור