JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

האם צ'ק ביטחון יכול להגן עליכם?

להיות בטוח שתקבל את שכר הדירה

האם צ'ק ביטחון יכול להגן עליכם? https://depositphotos.com/370731492/stock-photo-japanese-male-businessman-checks-contents.html
דצמבר 08
19:19 2020

בעלי נכסים רבים מוצאים כי צ'ק ביטחון משמש כערובה טובה להבטחת האינטרסים שלהם בנכס, כיוון שהוא מעמיד לרשותם סכום עתידי, שאותו יוכלו לפרוע ישירות מול הבנק של השוכר ללא כל צורך בפתיחת הליכים משפטיים. אך האם שיק ביטחון מגן על בעלי הנכס מפני הונאות, נזקים בלתי סבירים או אי פינוי של המושכר בזמן? מהם יתרונותיו ומהם חסרונותיו? כל המידע כאן בכתבה שלפניכם.

מעמד חוקי, הגנה וסעד – האם המחאת ביטחון מגינה עליכם?

צ'ק הביטחון הוא צ'ק רגיל לכל דבר ועניין, הוא יכול סחיר או למוטב בלבד- שהוא בעל הנכס. מעמדו החוקי של צ'ק הביטחון זהה למעמד של כל צ'ק אחר אך בצירוף המילים: המחאת ביטחון, שיק ביטחון או צ'ק ביטחון. כלומר אם בעל הנכס מעוניין לפדות את הצ'ק בשל הפרת חוזה, אי פינוי מושכר או עבור תשלום חובות, שנצברו על הנכס עליו להפקיד את הצ'ק בחשבון הבנק. אם הצ'ק לא מכובד על ידי הבנק, הרי שעליו להתנהל מול השוכר בדבר פירעון הצ'ק, מנגד השוכר חשוף להגבלות שיחולו על חשבונו בשל אי יכולתו לפרוע את חובו.

מה ההבדל בין שיק ביטחון לערבות בנקאית?

צ'ק ביטחון וערבות בנקאית הן שתי בטוחות העומדות לרשות משכיר הנכס על מנת להבטיח את השקעתו. יחד עם זאת קיימים הבדלים בין שני אלו:

צורת ההנפקה- צ'ק ביטחון ניתן להנפקה ללא כל צורך לגשת לבנק, וניתן אף להזמין מהבנק פנקס צ'קים עליה מודפס צמד המילים: צ'ק ביטחון, ובלתי סחיר. לעומתו, ערבות בנקאית דורשת מהשוכר לגשת לבנק ועליו לשלם עמלות מסוימות עבור כל שנה בה חוזה השכירות עודנו בתוקף.

ביטחונות- על אף שמו המבטיח, מאחורי צ'ק הביטחון לא עומדים ביטחונות מיוחדים, כלומר יתכן מאוד, שבמועד הפריעה לא ניתן יהיה לפדות אותו ואז על בעל הנכס להתנהל מול ההוצאה לפועל (באופן ישיר ללא כל צורך בהליך משפטי) כדי להבטיח את כספו. בשונה ממנו, ערבות בנקאית מצריכה מהשוכר להפריש סכום כסף, שיוסכם עליו מראש כדי שזה יעמוד לרשות הבנק, אם יהיה צורך עתידי בפירעונה.

בשני המקרים אם לא ניתן יהיה לפדות את הסכום בצ'ק הביטחון או בערבות הבנקאית- ניתן יהיה לגשת להוצאה לפועל יחד עם זאת בערבות בנקאית עומדת לזכות השוכר הזכות לערער בנושא בטווח של 30 ימים.

השבת צ'ק ביטחון- בסיום השכירות ולאחר שבעל הבית וידא שכל החשבונות שולמו לרשויות ולגורמים השונים הוא יציין על גבי הצ'ק "מבוטל" וישיב אותו לשוכר. לעומת זאת על מנת לבטל ערבות בנקאית יש לגשת לבנק המנפיק את הערבות עם כתב הערבות ומכתב בו חתום על ידי שני הצדדים לחוזה, שהערבות מבוטלת.

נכונות השוכרים להסכים לבטוחה – ברוב המקרים, שוכרים חוששים מערבות בנקאית משתי סיבות, ראשית- הם לא מעוניינים להגביל את רמת הנזילות בחשבונם ושנית – הם נדרשים לשלם עמלות יקרות מדי שנה ( בממוצע כ-4%) לעומת זאת שוכרים נוטים להסכים למתן צ'ק ביטחון בסכום מסוים, שמוסכם עליו מראש.

ברוב המקרים ערבות בנקאית מהווה בטוחה טובה יותר לבעל הנכס, כיוון שהגביה נעשית אל מול גוף פיננסי איתן ולא אל מול השוכר באופן ישיר. יחד עם זאת, ברוב המקרים, שוכרים יירתעו מאפשרות זו ויעדיפו על פניה צ'ק ביטחון.

אם לסכם את הנושא, הרי שעל אף חסרונותיו רבים מוצאים לנכון לבצע שימוש בצ'ק ביטחון, אך אין הוא מהווה ערובה לכך שהשקעתכם מוגנת. ולכן אין מנוס מבחירת שוכרים איכותיים, ביצוע בדיקות לאיתנות פיננסית ושימוש בבטוחות נוספות העומדות לרשותכם.

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בנדל"ן – דברים בשם אומרם

יתר המאמרים במדור