JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

הכותל מעולם לא שוחרר

היהדות החרדית מעמיקה את הפירוד בעם

הכותל מעולם לא שוחרר הכותל המערבי, ציור שמן מאת עמוס אריכא
מרץ 26
10:11 2016

מדינת ישראל הולכת לקראת שסע נורא עם היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית. זה שנים אני שואל עצמי אימתי המוגלה המבעבעת בתוכנו תהפוך ללבה המאיימת להשמיד את כולנו. סבורני כי הגענו לרגע המרתיע הזה מחמת התנהלותה הגזענית של היהדות החרדית, זו שזוכה בכל מנעמי העצמאות מבלי להושיט אצבע אחת בתמורה; הכת החשוכה הזוכה בגיבוי חולני ומפוחד של ממשלות ישראל מיום הקמת המדינה.

לא אחדות מקדמת היהדות החרדית אלא פירוד אסוני המחייב להזעיק כל מי שיודע ומבין את משמעות המצב הזה; הכותל ורחבתו הכבושים בידי החרדים הפכו לסמל המאבק לחירות אמתית של רוב יהודי העולם. נוכח אזהרות מפורשות של מנהיגי חלק הארי של יהדות ארצות הברית מפני הקריעה הזאת, חובה עלינו להצטרף למתריעים כי מאבקם הוא מאבקנו.

מדובר במעשים הצבועים בגוון חריף של יהודים כנגד יהודים. כל יהודי שפוי צריך לדעת כי על כפות המאזניים ההיסטוריות מונחים לא רק גורלה העתידי של מדינת ישראל אלא גם בידודה של המדינה מחמת מיאוס גובר להחניק, והתנתקותה ביודעין של המדינה מהזכות לטעון להובלת העם היהודי בתפוצותיו.

כבר אין דרך להתעלם מהשערורייה המפקירה את כולנו לחסדי כת שמחובתנו להתקומם נגדה, כל עוד הטיית כפות המאזניים נתונה בידינו. בשנה החולפת הציתו קנאים כסילים להבות מחאה צודקת כנגדם, כזו שלא הייתה דומה לה עד לימים אלה ממש, כשהניצוץ המסוכן הזה מתמקד בכותל המערבי.

הכותל מעולם לא שוחרר. הכותל טרם חזר לידינו. הכותל נמצא בשליטה בלעדית של היהדות הקיצונית ביותר שאיננה מכירה ביהדותם של מיליוני יהודים לא רק בארצות רחוקות, אלא גם ביהדותם של אלה שנולדו כאן ואחרים שעלו לחיות בארץ היהודים ולא בארץ היהדות. זהו איננו הבדל לשוני בלבד. זהו הבדל שבין טירוף לבין שפיות, בין צדק לבין פשע מחיקת יהודים ויהדותם באמצעות מעשים פסולים ומגונים.

השיא התחדד לא מכבר כאשר לפני חודשים אחדים הכריז שר הדתות בממשלתו הרביעית של נתניהו על היהדות הרפורמית כ"לא יהודית" וכיוון גם לחלקים ביהדות הקונסרבטיבית. הוא לא הצהיר את האיוולת הזאת אגב אורחא. הוא פלט את ההבל הגזעני והבלתי-שפוי הזה בתפקידו כשר הממונה על הדתות במדינת ישראל!

השתיקה והתגובה החלושה כרוח רפה של ראש הממשלה וחבריו לאחר מכן, הייתה כרוח גבית לטרגיקן הפוליטי, ועדות לכך שאיוולתו לא נאמרה לתוך חלל ריק. אישים שונים במערכת הפוליטית, רובם מהצד הימני של המפה, היו זה מכבר תמימי דעים עם הגישה הלוקה הזאת של נידוי מיליוני יהודים בהבל פה, במחי לשון סוררת. מעשה אכזרי שמחייב אותנו לסגור חשבון נוקב עם כת יהודית שמתהלכת כבר שנים לא מעטות בארץ כאילו מדובר בשיטוטה של רוח אלוה מתוזזת.

כמי שמכיר את היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית בכוונתי לומר דברים חד-משמעיים: אינני רוצה לפסול את יהדותם של החרדים, אבל אזעיק כל בר דעת לשחרר אותנו מנעיצת מלתעותיהם של אלה בגרון היהדות. אין להשלים יותר עם המצב שבו ניתנה להם הזכות הבלעדית להחליט מיהו יהודי.

הטעות הטראגית של הכפפת היהודים לקיצונים החרדיים, התחילה בימים שבהם נוסחה מגילת העצמאות, בוויתורים שעשה האב המייסד לנציגי הדורות הקודמים, ודווקא הוא, בן-גוריון, לא ראה במקרה הזה צפונות עתיד מר המשסע כיום את כולנו לגזרים. הוויתורים האלה נבעו מהעדפה של זרם יהדות אחד על זרמים אחרים ביהדות, במגמה לרכך את ההתנגדות הדתית להכרזה על עצמאותו של העם בארץ האבות.

היו אלה ויתורים שהתגלו לא סתם כחטוטרת אימתנית ונפשעת, אלא כמקור להקריב את מרביתנו למולך החרדי, זה שאין כמותו למחוק מהיהדות העתיקה את מרביתנו. הגענו למצב נורא שבו מיליוני יהודים בארצם נאלצים לחיות כפופים לשתי מערכות שלטוניות מנוגדות זו לזו כאור יום לחשכת לילה, האחת חרדית והשנייה דמוקרטית.

זה לא עובד, זה לא יעבוד יותר.

המסר המעליב והפוגעני הזה שהעלה טעמה של גזענות יהודית צבועה ומתכחשת לכל עיקרון אנושי, כולל זה המופלא "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח), ובעקבותיו השני, שלא נופל ממנו בחשיבותו, המדבר על קבלת האחר, הגר, שמעמדו צריך להיות שווה למעמד יהודי הארץ (ויקרא יט, לד). שני עקרונות אלה הם עמודי היסוד של התורה. בלעדיהם היא מאבדת את יתרונה המוסרי. במעשה התכחשות זה לעקרונות האלה מעמידה עצמה החרדיות של היום לדין ההיסטוריה.

הכת החרדית כתשה ורמסה את העקרונות האלה ובכך פסלה עצמה מלהיות חלק אמתי מהעולם היהודי; היא חלק מנוכר מדעת מרושעת המרחיק בגסות שאין לשערה את אחינו במקום לקרבם. זו יהדות יהירה ופסולה, שכנגדה קמים בימים אלה מנהיגי היהדות הרפורמית להזהיר את ממשלת ישראל מפני קרע גלוי, שאולי לא תהיה דרך לשוב ממנו.

אי-אפשר למחוק את ההיסטוריה, ואסור להמעיט אפילו כפסיק מחומרת המצב שבו נגררה מדינת ישראל על ידי החרדים לקיטוב נורא עם שני שלישים מבני העם בארץ ומחוצה לה. בוודאי לא כאשר מדובר בבחינת זכותו של יהודי לקבוע את מסלול חייו במדינתו ובכל מדינה אחרת. כאן המקום להזכיר כי היהדות האורתודוכסית לא תמכה ביישוב העברי ובמדינת ישראל, אלא דווקא שתי התנועות האחרות, הרפורמית והקונסרבטיבית, הן שעמדו לצדנו כחומת מגן.

אין מנוס גם מקביעה שמדינת ישראל נשלטת כיום בידי קבוצה סגורה ומסוגרת המרחיקה ממנה מיליוני יהודים שהם הם קרובים הרבה יותר למטען הרוחני העברי העתיק מכל עדת החרדים, זו שפיתחה במאתיים השנים האחרונות מושגי יהדות זרים והחזירה את מצבנו לטרום-יציאת מצרים. מנהיגיהם החשוכים יצרו מצב שאין להשלים אתו, שבו על יהודי להתנהל על פי שולחן ערוך שאין להעבירו תחת ביקורת. ההלכה היא איננה הלכה מסיני. היא פרשנות שניתן לקבלה וניתן לדחותה.

האם לעבדים דמינו?

לצער רבים מכל התנועות והמחנות הפך הכותל לסמל השחרור המוסרי הנעלה ביותר. המושג סמל הוא מושג קשה בגלל המחויבות הנפשית הנתבעת כדי לאמצו. אבל הכותל, שריד בית המקדש העברי הקדום, הוא כיום סמל להמשך מלחמת השחרור של העם העברי – מעבדות לחירות. עבדות משפילה זו קיימת מבחינת ניכוסו השערורייתי של הסמל הלאומי הזה ביד כת החרדים. מעולם לא היו אבות אבותיי גם במאות האחרונות עבדים נרצעים לקיצוניות דתית שכזו.

לעתים נדירות קורה ובחיי מנהיג נדלקת משואה המתריעה בפני סכנת השמד. הרגע הזה כאן ועכשיו. זהו רגע שמנהיג חייב לקבל החלטות בעלות משמעות היסטורית. עד כה החמיץ נתניהו רגעים כאלה. אם ייסוג גם הפעם מניסיונו הצודק לאפשר גישה חופשית לרחבת כותל, הרע עוד לפנינו בשלמותו. אם בלחץ המפלגות הדתיות הכותל ימשיך להיות משועבד לטעמה של הכת החרדית, יהיה בנסיגה זאת אישור טראגי לשבר הנורא הפוקד את העם היהודי בימינו אלה.

במדינה היהודית חייבת להיות הפרדה מוחלטת בין כפייה דתית לבין אמונת היחיד. אין זה מתפקיד המדינה לתמוך בשגיאת האבות המייסדים שאין לה כפרה. מדינת ישראל לא נועדה להיות מדינה יהודית על פי התפישה החרדית. היא נולדה להיות בית ליהודים באשר הם, כולל כל אדם החפץ לצרף עצמו לעם הזה. כל זאת מבלי שלאיש תהיה זכות לפשפש בשורשי הבנתם ופרשנותם את היהדות כרצונם החופשי.

את מדינתנו ניתן להגדיר כמדינת יהודים דמוקרטית, אם ברצוננו להשאיר את חותם הדורות האחרונים בגווילי ההיסטוריה. הצעד המשמעותי הראשון מחייב לשחרר באמת את הכותל; לאפשר גם למנודים על פי התפיסה הארכאית החרדית שעבר זמנה מן העולם, לבוא ולשפוך את לבם אל מול האבנים העתיקות. זו זכות השמורה לכל אדם בלי הבדל דת, בדיוק כפי שזה מכבר הפך התנ"ך לנכס נדיר של כלל התרבות העולמית.

לעולם לא אשכח את הקריאה המזעזעת בכל פוגרום שנעשה בנו: "יהודים! העיירה בוערת!" – והנה המדינה הרופסת משתטחת כאסקופה נרמסת בפני מתנגדיה הגדולים ביותר שקמו מקרבה לכלותה – החרדים, אותם אלה שמעולם לא קמה בהם רוח חירות האדם לבחון עצמם מחדש, לקיים חשבון נפש אמתי. אנחנו חיים תחת איום שמפעילה עלינו היהדות החרדית. לא עוד.

על המחבר / המחברת

Avatar

עמוס אריכא בן-סירה

סופר וצייר עברי. בעבר הרחוק היה קצין משטרה בכיר. חיבר עשרות ספרים מהם שהיו לרבי מכר בעולם.

7 תגובות

 1. נתן
  נתן מרץ 26 2016, 17:01
  התמונה יפה

  המאמר פחות כי הוא קיצוני …..

  השב לתגובה
 2. דני שפר
  דני שפר מרץ 27 2016, 10:33
  התגובה להסתה פרועה

  איננה הסתה נגדית

  השב לתגובה
 3. נננננ
  נננננ מרץ 27 2016, 13:50
  אסור לוותר לחרדים

  ממש בנפשנו הדבר

  השב לתגובה
 4. מלי
  מלי מרץ 27 2016, 14:49
  מוצב דתי

  שוחרר בפועל והפך למוצב חרדי- דתי לאומי…

  השב לתגובה
 5. חיים
  חיים מרץ 27 2016, 19:05
  החרדים שולטים גם בממשלה..

  החרדים גם שולטים כיום בממשלה…

  השב לתגובה
 6. צבי
  צבי מרץ 28 2016, 13:14
  הוא בשלטון חרדי

  אין סיכוי שהכותל ישוחרר…

  השב לתגובה
 7. יעקב אורמן
  יעקב אורמן אפריל 03 2016, 08:04
  דברים כדורבנות

  ישר כח מאמר מעניין המציג את המציאות בה אנו חיים

  השב לתגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בדת ואמונה

יתר המאמרים במדור