JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

חובת הדיווח על מועסקים על המעביד

יוזמה חדשה של שר הרווחה חיים כץ

חובת הדיווח על מועסקים על המעביד שר הרווחה חיים כץ
יוני 20
19:42 2015

-הודעה לעיתונות-

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

כחלק  מרפורמות הייעול במוסד לביטוח הלאומי:

שר הרווחה חיים כץ סיכם כי יעביר את חובת הדיווח על מועסקים חדשים ישירות למעביד

לאור לקויות בעדכניות מאגר המידע של המוסד לביטוח לאומי הנובעות מהשיטה הנוכחית לדיווח על קליטת עובדים באמצעות רשויות המס.

כחלק מרפורמות הייעול במוסד לביטוח לאומי אשר מוביל שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ, שיטת הדיווח על קליטת עובד חדש תשתנה ואינה תתבצע באמצעות רשויות המס אלא תוטל ישירות על המעסיק.

עד כה הדיווח ממעסיקים על קליטת עובדים חדשים נעשה דרך רשויות המס. הדיווח הוגש אחת לשנה והתקבל ברישומי המוסד לביטוח לאומי רק מספר חודשים לאחר מכן. בשל כך, המוסד לביטוח לאומי קיבל מידע על עובד חדש רק כשנה וחצי לאחר מועד קליטתו, והעובד במשך זמן זה נחשב כמי שאינו משלם דמי ביטוח וייתכן אף שחשבונו עוקל בשל כך.

בעיה נוספת ומהותית שנוצרת מהפערים בזמני הדיווח נוגעת למקבלי הקצבאות. במקרה שבו מבוטח קבל קצבת הבטחת הכנסה ונקלט לעבודה במקביל, המוסד לביטוח לאומי לא ידע על כך בזמן וימשיך לשלם לו גמלת הבטחת הכנסה לשווא. אוכלוסיית מקבלי הקצבאות מהווה שכבה סוציו-אקונומית מוחלשת ולרוב חסרת מודעות באשר לצורך לדווח באופן ישיר. לכן, כאשר יתקבל הדיווח לאחר חודשים רבים, העובד יצבור חוב עצום למוסד לביטוח לאומי וספק אם יהיה ביכולתו להשיבו.

לאור הליקויים, הודיע שר הרווחה חיים כץ כי יעביר את חובת הדיווח של מעסיק על עובדיו ישירות למוסד לביטוח לאומי. הדיווח יכלול מידע על קליטת עובדים חדשים אחת לחצי שנה, עד ה- 18 ביולי ועד ה- 18 בינואר. בנוסף, יידרש מעסיק להגיש דוח מפורט לגבי כלל עובדיו אחת לשנה, עד תום 4 חודשים מהשנה שלאחריה.

לפרטים נוספים: מרינה גוטליב, יועצת תקשורת של שר הרווחה

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בחברה – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

יתר המאמרים במדור