JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin
 • ראשי » 
 • חברה
 •  » עתידה של הזקנה בראי הספר "מוות לסירוגין" (5)

עתידה של הזקנה בראי הספר "מוות לסירוגין" (5)

מענה לזקן הישראלי וצרכיו – נקודות עיקריות

עתידה של הזקנה בראי הספר "מוות לסירוגין" (5) ד"ר אבי ביצור
ינואר 12
09:30 2019

בפרק הקודם הצגתי תמונת מצב עדכנית של נתונים ומספרים בנושא הזקנה בישראל. הראיתי את הפערים, הלקונות, החוסרים והשגיאות שיצרו מערכת שאינה מוכנה לחברה שבה תוחלת החיים הולכת וגדלה. ולבסוף, סיכמתי במבט קצר צופה פני העתיד גם של כלל האנושות וגם של ישראל, על בסיס רעיונותיו של סאראמאגו המובאים בספרו "מוות לסירוגין".

בפרק זה אבקש לדון במענה לצורכי הזקנים בישראל כיום (לא בעתיד כשתחול עליית השיא בתוחלת החיים). המענה לצורכי הזקנים בישראל מתבצע בשני מישורים עיקריים: הפורמלי, כלומר מערכת השירותים לזקנה המוסדית, והבלתי פורמלי – המערכת המשפחתית או גורמים עצמאיים-נדבנים והתנדבות בלתי מוסדית.

מערכות אלו נותנות תשובות רבות ומגוונות לבעיות אקוטיות שמתרחשות ב"זמן אמיתי" ואין בהן בכלל שמץ מראייה לעתיד. חזונו הקודר של סאראמאגו קורם עור וגידים דווקא בחברה שתרבותה מתבססת על משפטים כמו "והדרת פני זקן" ו"אל תשליכני לעת זקנה" כדרך חיים. למרות זאת, דווקא בחברה כזו אין ראייה עתידית לאופן העיסוק בצרכים ובמשמעויות הנובעים מהעלייה בתוחלת החיים ומהתהפכות פירמידת הגילים על פיה.

להלן אתאר בתמציתיות את הנושאים העיקריים שבהם מטפלת המערכת הקיימת בשירותים הפורמליים- המוסדיים בישראל. המערכת בנויה על מתן שירותים מסוגים שונים לאוכלוסיית הזקנים.

ראשית, שירות בריאות לזקן. על בסיס חוק בריאות ממלכתי, שבו כלולים בתי חולים, קופת חולים ורופאים מקצועיים, אמורים הזקנים בישראל לקבל טיפול רפואי מושלם. אם כך, כיצד אין מיטה לכל זקן בבתי חולים ויתרה מזאת, מדוע נסגרו המחלקות הגריאטריות בבתי החולים?

שנית, שירותי סיעוד לאלו נזקקים, כ-20% מהזקנים בישראל. כדי לקבל את השירות על הזקנים לעבור מבחנים, למשל "מבחן התלות". אי-עמידה במבחנים המבישים תמנע את קבלת אישור הסיוע. מספר הנכשלים גבוה מאוד, ולמעשה אין מענה לכלל הצרכים של הנזקקים. כלל צורכי הסיעוד לזקנים הישראלים הם בסך הכול פי שניים מכמות העזרה המאושרת.

שלישית, מגורים. הזקנים חיים בביתם או בדיור מוגן או בבית אבות או בקהילה, במסגרת "קהילה תומכת" – בישראל פועלות 261 קהילות, שבכל אחת יש כ-200 בתי אב. בסך הכול יש בישראל 38,831 בתי אב בקהילות ובהם 51,336 זקנים. בכל קהילה כזו ממשיכים הדיירים להתגורר בביתם שבו מותקן לחצן מצוקה המחובר למוקד. בסל הסיוע קיימת הזמנת רופא ואמבולנס. יש "אב קהילה" שמטפל בצרכים השוטפים ומנהל גם פעילות חברתית. השירותים מסובסדים על ידי משרד הרווחה וארגון אש"ל של הג'וינט בישראל. בנושא המגורים בולטת מאוד חוסר המוכנות. זאת משום ש-95% מהזקנים בישראל מעדיפים להזדקן בקהילה (בבית). כלומר, על המערכת להתארגן לטפל בכמיליון זקנים בביתם – כיצד?

רביעית, מערכת הביטחון הסוציאלי והבטחת ההכנסה. אלו מתבססים על קצבת זקנה והשלמת הכנסה (אל מעל "קו העוני") מהמוסד לביטוח הלאומי או על בסיס תשלומי פנסיה ממקורות שונים. מעצם העובדה שכיום לכמיליון ישראלים אין קרן פנסיה ומעצם העובדה שגובה קצבת הזקנה הוא כ-2,400 ₪ בלבד, עולה בעיה אקטוארית עתידית של אי-יכולת של הזקנים להתפרנס בכבוד מחד גיסא, ואי-יכולת של מנגנוני התשלום לעמוד ב"צונאמי הזקנה" מאידך גיסא.

חמישית, שירותי הרווחה. שירותים אלו ממחישים את הבעיה העתידית ביתר שאת. ראשית, עצם ההגדרה של אדם זקן כנזקק לשירותי רווחה (עובד סוציאלי, לדוגמה) מצביעה על תפיסתו על ידי החברה כמוגבל, חלש ובלתי כשיר. שנית, אי-יכולתם של שירותי הרווחה לבקר, לפקח ולהשגיח על כל זקן מעידה על הצפוי להתרחש כשהעלייה בתוחלת החיים תמומש, הלכה למעשה, בעתיד הקרוב.

שירותים נוספים ניתנים על ידי גופים שונים בישראל ולא מרוכזים תחת ניהול מרכזי, לאומי ואינטגרטיבי, אלא כשירותים אד הוק. כל זאת בהתאם לטיב, לרמה וליכולות אישיות, ארגוניות ותקציביות, בקהילות או בגופים נותני השירותים, שחלקם פורמליים וחלקם א-פורמליים.

השירותים כוללים: אספקת אביזרי עזר רפואיים, שירותי תרבות ופנאי במועדונים חברתיים, מרכזי יום (לפעילות חברתית ולאספקה ארגונית) לזקנים נזקקים, נופשים וחופשות לזקנים, חימום בחורף, שירותי מידע וייעוץ ופעולות עם מתנדבים מבין הזקנים או למען הזקנים. בכל אלו בולט לעין חוסר ב"יד מכוונת" וחוסר ריכוזיות בטיפול ובאספקת השירותים.

ריבוי השירותים, ללא ניהול מכוון וללא תכנון עתידי הרי הוא מתכון לבעיה עתידית, בדיוק כפי שסאראמאגו מתאר בספרו. ההבנה שעומד לחול גידול מואץ באוכלוסיית הזקנים במדינה היא חדה וברורה. אל מול גידול זה, שיתרחש גם בקרב כלל המגזרים בישראל כמו הזקנים הערבים בישראל, חולי הדמנציה והאלצהיימר, לא עומדת תוכנית אחודה, סדורה וברורה. עובדה זו היא בבחינת "אור אדום" וסכנה ברורה, למשמעויות ולהשלכות שעליהן כתב סאראמאגו.

בפרק הבא אציג את כלל הנושאים שפורשו בשגגה על ידי מקבלי ההחלטות בישראל, נושאים שיובילו לכאוס צפוי לנוכח "צונמי הזקנה" שעתיד להתרגש עלינו. אדון בנושאים הנוגעים בתחומים הקשורים בזקנה הישראלית, תוך הצגת משמעויותיהם.

על המחבר / המחברת

Avatar

אבי ביצור

ד"ר. ראש לימודי הזיקנה, המכללה האקדמית בית ברל. לשעבר, מנכ"ל המשרד לענייני גמלאים בממשלה.

25 תגובות

 1. ד
  ד"ר אורי יהודה ינואר 12 2019, 13:06
  מקשים על הזקנים במבחני זכאות לקצבה

  מבחני התלות הם חרפה לנבדקים ובעיקר לביטוח לאומי.משתדלים להכשיל את הזקנים כדי למנוע מהם קצבאות.כסף לבזבז על חברי הכנסת יש בשפע, לזקנים מנגד אין כסף..

  השב לתגובה
 2. יניב אסולין
  יניב אסולין ינואר 12 2019, 13:09
  חשוב מאוד

  מאמר חשוב ביותר הלוואי ויגיע למקבלי ההחלטות.. שבת שלום

  השב לתגובה
 3. ליאור אדלר, פסיכולוג
  ליאור אדלר, פסיכולוג ינואר 12 2019, 13:12
  מתעללים בזקנים בגלל שמתעלמים מהם

  הטיפול בקהילה שהוא טיפול חברתי שהמדינה חייבת לקשישיה עלוב.אחת הסיבות היא תקציב נמוך, או חוסר עובדים סוציאליים, או אי הגעה לקשיש עצמו.מיותר לציין שבישראל מתעללים בקשישים בעיקר בגלל חוסר יחס מזלזל.

  השב לתגובה
 4. יוסי
  יוסי ינואר 12 2019, 13:15
  מאמר מיוחד

  מאמר יוצא דופן בחריפותו ובענין תו על בעיות האמת של זקינינו שהם מראה שהחברה שמה לפני עצמה
  אנחנו לא מוכנים לטיפול בהורינו וגם לא בעצמנו

  השב לתגובה
 5. רינה
  רינה ינואר 12 2019, 13:16
  מאמר

  מאמר סופר חשוב

  השב לתגובה
 6. ביטון דוד
  ביטון דוד ינואר 12 2019, 13:16
  תקימו שוב מפלגת גימלאים חדשה

  ד"ר ביצור היקר, הלוואי שתקום שוב מפלגת גימלאים חדשה.היא תזכה לדעתי ב5 מנדטים ותהיה חברה בממשלה.רק מפלגה כזו תדאג באמת לקשישים.

  השב לתגובה
 7. מרדכי
  מרדכי ינואר 12 2019, 13:18
  מקווים שהממשלה תתעורר

  חשוב להערך ולהסתכל קדימה …מאמר קולע

  השב לתגובה
 8. נחום
  נחום ינואר 12 2019, 13:21
  קדימה להתעורר

  אם הממשלה לא תתעורר תיהיה במדינה קטסטרופה… עדיף לתת תקציב עכשיו..

  השב לתגובה
 9. איציק
  איציק ינואר 12 2019, 13:26
  ד"ר ביצור חבל שאין עוד כמוך

  ד"ר ביצור חבל שאין עוד אנשים כמוך…

  השב לתגובה
 10. עמירם
  עמירם ינואר 12 2019, 14:06
  שינוי ביחס ובתקציב

  צרכי הזקנים הם חובה אנושית מצד הצעירים.הבעיה שהשלטון לא מתייחס כראוי לזקנים.חייב לבוא שינוי בחשיבה ובתקציבים הממשלתיים.

  השב לתגובה
 11. איציק
  איציק ינואר 12 2019, 18:32
  קטסטרופה

  מבחני התלות בביטוח לאומי הם חרפה אחת גדולה!!! אחר כך מתפלאים שהזקנים מחטטים בפחים.. בושה

  השב לתגובה
 12. אריאל
  אריאל ינואר 12 2019, 18:46
  חשוב לדעת

  חשוב מאוד

  השב לתגובה
 13. לאה
  לאה ינואר 12 2019, 18:54
  הרווחה והבריאות

  לא קולטים במדינתנו הקטנה עד כמה חשוב הנושא-זקן עני וחולה הוא נטל על עצמו משפחתו והחברה כולה והגיע הזמן לשנות זאת מהיסוד

  השב לתגובה
 14. משה
  משה ינואר 12 2019, 20:01
  מאמר פנטסטי

  הגיע הזמן לאמר בגלוי את מה שאומר לנו הכותב-אנחנו מזניחים את שקינינו וזו בושה

  השב לתגובה
 15. אדוארד
  אדוארד ינואר 12 2019, 22:01
  צורכי זקנה בישראל

  עדיין יש בישראל קשישים שחיים מתחת קו העוני. ועדיין לא מקבלים את כל מה שמגיע להם. יש כאלה שמגיע להם עזרה סוציאלית ולא מקבלים בגלל כל מני סיבות.נושא חשוב מאוד תודה ד"ר ביצור על מחשבה שלך בנושא זיקנה .

  השב לתגובה
 16. עמיר
  עמיר ינואר 12 2019, 22:05
  שינויים במערכת

  צריכים לשנות תפיסה בקרב הצעירים בקשר לזיקנה. וגם בממשלה שמעלים מסכורות ונותנים תקציבים ולא לזקנים וקשישים שצריכים לסרוד חודש עם פנסיה שלהם

  השב לתגובה
 17. מלי
  מלי ינואר 13 2019, 13:22
  העציד

  האם ניתן מענה אמיתי על ולצרכי ם של זקינינו??
  האם נעשה השימוש המירבי ביכולותיהם??
  האם החברה הישראלית ערוכה אל מול פני עתידה
  התשובה שלי ושל הכותב המשתמש בספר המדהים היא חד משמעית-לא!!!!

  השב לתגובה
 18. ירדן
  ירדן ינואר 13 2019, 23:54
  זקנים בישראל

  מאמר מצויין של הכותב. ישראל איננה עאוכה ממוכנה לטפל בזקניה

  השב לתגובה
 19. לח
  לח ינואר 13 2019, 23:57
  אל תשליכני לעת זקנה

  יש להקצות תקציב ראוי לטיפול בקשישינו. היום זה הם מחר זה אנחנו

  השב לתגובה
 20. לימור
  לימור ינואר 14 2019, 14:27
  מדינה נוטשת את זקניה

  חוסר ייס מהמדינה לזקנים זוהי אכזבה קשה וכואבת

  השב לתגובה
 21. כל הכבוד לכותב המאמר
  כל הכבוד לכותב המאמר ינואר 14 2019, 14:29
  לימור

  כל הכבוג לד"ר ביצור שנותן התייחסות לנושא חשוב זה

  השב לתגובה
 22. כל הכבוד
  כל הכבוד ינואר 14 2019, 14:29
  לימור

  כל הכבוג לד"ר ביצור שנותן התייחסות לנושא חשוב זה

  השב לתגובה
 23. חגיי
  חגיי ינואר 14 2019, 14:30
  מדינה שמתעלמת מזקנייה

  חוסר יחס וכבוג מהמדינה לזקנייה. אכזבה קשה וכואהת כי מחר זה אנחנו

  השב לתגובה
 24. חנוך קלמן
  חנוך קלמן ינואר 15 2019, 12:36
  מאמר טוב וחשב

  לשתף את החברים ברשתות החברתיות

  השב לתגובה
 25. בקיצור
  בקיצור ינואר 17 2019, 06:37
  הזקן הישראלי צריך להפסיק להיות שקוף

  בתקציב

  השב לתגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בחברה

יתר המאמרים במדור