JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin
 • ראשי » 
 • חברה
 •  » מה כוללים תהליכי ההפרטה ומהם יעדי ההפרטה

מה כוללים תהליכי ההפרטה ומהם יעדי ההפרטה

מערכת שירותים לזִקנה בישראל (8)

מה כוללים תהליכי ההפרטה ומהם יעדי ההפרטה ד"ר אבי ביצור
יוני 22
09:30 2019

במאמר הקודם בסדרה הסברנו את המונחים: הפרטה והלאמה. ציינו כי לפני עשור הופרטו בישראל בתי האבות הסיעודיים. טענו כי ההפרטה מובילה להתעמרות ב-21 אלף קשישים סיעודיים בישראל המפוזרים ב-340 מוסדות. האחריות לגורלם של אלפי אזרחים קשישים בישראל הועברה לידיים פרטיות. במאמר זה נפרט מה כוללים תהליכי ההפרטה, על ידי מי הם מתבצעים ומה הם יעדי ההפרטה.

תהליכי ההפרטה מתבצעים על ידי רשות החברות הממשלתיות, שהוקמה מכוח חוק החברות הממשלתיות, והם כוללים: קידום וביצוע הליכי ההפרטה, הכנת החברות למהלכים כאלו, ייעוץ לוועדת השרים לענייני הפרטה בנוגע לדרכי ולהליכי ההפרטה, תיאום בין הגורמים השונים וניהול ביצוע הליכי ההפרטה הן בדרך של מכירות פרטיות והן בדרך של הצעות לציבור (חסון, "שלושה עשורים של הפרטה" 2006).

מורשת ההפרטה מבוססת, בין היתר, על הגות מוקדמת של מלומדים כאדם סמית, אשר סברו כי המדינה אינה הגוף היעיל לניהולם של עסקים כלכליים. בהקשר של הפרטת חברות ממשלתיות נכתב גם כי: "הטיעון המקובל, הוא, שממשלה (כל ממשלה) אינה מנהלת טובה של עסקים, לכן חברות ממשלתיות יעילות פחות מחברות פרטיות, ומכירתן של אלו לפרטיים תגדיל את יעילותן, ומכאן את היעילות של כל המערכת הכלכלית. זהו הרעיון המונח ביסודו של כל נושא ההפרטה".

טיעונים אלו מתייחסים ליעילות ליצרן, לגוף המופרט, אך לא בהכרח לפרט המקבל ממנו שירות. חיסכון בעלויות משמעו גם צמצום הוצאותיהן של ראשויות המנהל המחויבות בקיום פרוצדורות מסוימות לשם הבטחת החלטה הוגנת כלפי האזרח.

רות בן ישראל מציינת כי גישת היעילות רואה במגזר הציבורי מגזר לא יעיל, משום שהוא מתנהל לא רק על פי שיקולים כלכליים, אלא מתחשב גם בשיקולים חברתיים, פוליטיים ואחרים. ההתחשבות בשיקולים אלו חורגת מכללי השוק של ביקוש והיצע, כלומר עירוב השיקול הלא-כלכלי מביא לעיוות בהקצאה יעילה של משאבים בשוק.

פן שני לטיעון היעילות מתייחס למנגנוני ההנעה (מוטיבציה) הפרטיים – שיטת התגמול במגזר הציבורי אינה מתנה את הכנסתו של העובד במידת הצלחתו בעבודה. שיטה זו נוגדת את טבעו של האדם, אשר נוטה להגביר את יעילותו בייצור כאשר צומח לו רווח כספי ישיר מכך. לפי גישה זו, הפרטה שתמיר את הארגון הציבורי בבעלות פרטית תשיג את היעילות הנכספת בעבודה הודות לשיטת התגמול במגזר הפרטי המתגמלת על יוזמה, על יצירתיות ועל יעילות. טיעון זה נראה כחזק ביותר, אך הוא מתמקד ביעילות של העובד ובכך מתקשר באופן ישיר שוב ליעילות מהיבטו של היצרן.

פן שלישי של היעילות גלום בטיעון הבירוקרטיה המנהלית המסואבת. למִנהל הציבורי הבירוקרטי יש מוטיבציה בסיסית להנציח את הארגון ולהגדיל את כוח פקודיו. לעובדי הציבור אין תמריץ ליעל את המערכת, שהרי ייעול שכזה יקטין את כוחם ואולי אף יעלה להם במשרתם. הפרטה תייעל בכך שתקטין מנגנונים אנטי-יעילים בירוקרטיים אלו. בכל מקרה ברור שהזקנים בישראל יוצאים ניזוקים אל מול גישת היעילות הממשלתית הלקויה, ולכאורה, עדיפה ההפרטה.

נוסף לכך המלומדים מציינים כמה מטלות פיסקליות של ההפרטה: ראשית, שחרור המדינה מנטל חברות ממשלתיות מפסידות (חיסכון התקציב השוטף); שנית, שחרור מנטל השקעות בפיתוח בחברות הממשלתיות (חיסכון בתקציב הפיתוח); שלישית, מכירת חברות ממשלתיות כמקור הכנסה לאוצר. בישראל הועמד יעד זה במוקד תוכנית ההפרטה. האם זה מסייע לזקנינו בדיור שאותו הם רוצים להשיג? ספק רב.

הפיתוי לפתור בעיות פיסקליות ולממן גירעון תקציבי בדרך קלה זו הוא גדול, אם כי העלות הכלכלית הכרוכה בכך לא תמיד מוגדרת באותה בהירות. ההפרטה, טוענים אלו הדוגלים בה, תביא לידי ביטוי את חופש הרצון, תביא לייעול ולהפסקת הבזבוז, להפחתת הדרישות להלוואות מהמשק הציבורי, לשליטה בשכר במגזר הציבורי, להחלשת כוחם של האיגודים המקצועיים, להעברת החלטות עסקיות מפוליטיקאים לאנשי עסקים, להרחבת מספר המחזיקים במניות בקרב הציבור בכלל והעובדים בפרט ובעיקר – לייעול המשק על ידי קידום הליברליזציה והתחרות.

טיעון היעילות מתעלם במידה רבה מהשאלה: האם לאחר ההפרטה מובטח ייעול מהיבטו של האזרח המטופל (פלג, "ההפרטה כהצברה: גופים מופרטים במשפט הציבורי" 2005). מפתיע כי עד לשנת 1977 לא הייתה בישראל קביעה ברורה של יעדים כהחלטה פוליטית מוצהרת. רק עם המהפך הפוליטי באותה שנה, הוצהר רשמית שפני הממשלה לצמצום מעורבותה במשק הלאומי וחשיפתו לכוחות השוק. אולם רק בשנת 1985 עם גיבוש התוכנית הכלכלית לייצוב המשק הוכרז על סדרת יעדים מפורשת כהחלטה פוליטית מוגדרת.

ברב-שיח בנושא זה שהתכנס בשנת 1987 הגיעו כל הדוברים למסקנה ש"אין הסכמה בישראל ביחס למשמעות ההפרטה בישראל". באותה הזדמנות הכריז זאב רפואה, מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות דאז, כי "המטרות של ההפרטה הינן: ראשית, הקטנת מעורבות המדינה; שנית, גיוס הון; ושלישית, הגדלת התחרות החופשית". רק בשנת 1993 אימצה הממשלה רשימת יעדים שהגיש לה מנהל רשות החברות הממשלתיות דאז, יוסף ניצני. וכמו כן אימצה תיקון לחוק החברות הממשלתיות שכלל גם הוא את יעדיי ההפרטה הנ"ל. ברשימה נזכרים הסעיפים האלו:

א. הגברת היעילות הכלכלית לשיפור כושר התחרות של המשק.

ב. גיוס כספים מהשוק המקומי על ידי הממשלה.

ג. יצירת מקורות תעסוקה על ידי חיזוק הסקטור הפרטי.

ד. הרחבת בסיס שוק ההון.

ה. גיוס הון זר ופתיחת שווקים חדשים.

בולט היעדרו של יעד הנזכר במדינות רבות בעולם והוא שיפור בחלוקת "הנכסים הלאומיים" וההכנסה הנובעת מהם (אקשטיין, זילברפרב ורוזביץ, "הפרטת חברות בישראל ובעולם" 1998).

במאמר הבא בסדרה נרחיב על סוגי השיטות השונים של ההפרטה.

על המחבר / המחברת

Avatar

אבי ביצור

ד"ר. ראש לימודי הזיקנה, המכללה האקדמית בית ברל. לשעבר, מנכ"ל המשרד לענייני גמלאים בממשלה.

15 תגובות

 1. ראיתי משהו בחיים
  ראיתי משהו בחיים יוני 22 2019, 09:40
  רק לא הפרטה

  זה תמיד נגמר לא טוב

  השב לתגובה
 2. רמי
  רמי יוני 22 2019, 20:54
  הפרטה-לא

  רק הלאמה ורק אחריות המדינה

  השב לתגובה
 3. לבנה
  לבנה יוני 22 2019, 20:55
  הפרטה תעזור לזקנים

  הפרטה מגבירה תחרות מעלה רמת שרות ומונית סטגנציה

  השב לתגובה
 4. זוהרה
  זוהרה יוני 22 2019, 20:57
  החאמה אם כל חטא

  די לקומוניזים במסווה
  רק שוק פרטי ורק פעולות פרטיות יעזרו לזקנים

  השב לתגובה
  • ד
   ד"ר אורי יהודה יוני 23 2019, 09:21
   אין למהר לפסול הפרטה

   הלאמה מכתיבה פעילות לפי תקציב הממשלה שמצטמק למטרות חברתיות ורווחה.לכן הפרטה אפשרית בתנאי שיתנו לה הגדרה כלכלית מרחיבה ומחייבת.

   השב לתגובה
 5. יונה
  יונה יוני 23 2019, 00:03
  אני רואה שגאתה לא מוותר

  ממשיך להלחם למען הקשישים
  תודה

  השב לתגובה
  • אייל
   אייל יוני 24 2019, 15:18
   הלאמה

   אם המדינה לא תנהל את מערכות השרותים לזקנה יהיו כאן זקנים רעבים-רק הלאמה!!!

   השב לתגובה
 6. עמירם
  עמירם יוני 23 2019, 09:46
  המדינה נטשה את הקשישים

  לא צריך את אדם סמית כדי לדעת שהמדינה אינה מנהלת כראוי את בתי האבות הציבוריים.הם סובלים מהזנחה וחוסר תקציב מספק.המדינה זנחה את הקשישים כבר לפני שנים.

  השב לתגובה
 7. יהודה
  יהודה יוני 23 2019, 10:57
  רק להפריט

  ראו מה קורה לגיל הפרישה לנשים
  איזה קומבינציות ואלו טריקים
  מערכת פרטית ומקצוענית היא הפתרון ולא שום דבר אחר

  השב לתגובה
 8. אסף
  אסף יוני 23 2019, 14:07
  תועלת

  כל דבר שנועד לרווח לא יהיה לתועלת זקינינו

  השב לתגובה
 9. אדלר יואב
  אדלר יואב יוני 23 2019, 14:57
  קשישים סיעודיים סובלים במיוחד

  חשוב להדגיש שקשישים סיעודיים סובלים מתנאים גרועים יותר כאשר הם בבתי אבות.ראינו עדויות וסרטים על זלזול ואלימות אכזרית.

  השב לתגובה
 10. יוספה
  יוספה יוני 23 2019, 21:05
  יעילות

  מי שחולם על יעילות יצר של המערכת לזקנה לאחר ההפרטה מתעלם ממציאות הבירוקרטיה הישראלית
  עלינו לתת למדינה לנהל את מערכת השרותים לזקנה

  השב לתגובה
 11. לאה
  לאה יוני 25 2019, 08:27
  הלאמה ולא להפרטה

  מדינה שאינה מסוגלת לנהל את השרותים לאבות המייסדים שלה אינה ראויה!!!
  לא ייתכן שאנשים פרטיים ירוויחו על טיטול חד פעמי כשהמדינה יכולה ליצר זאת!!!!

  השב לתגובה
 12. אבי
  אבי יוני 26 2019, 11:24
  זקן ומדינתו

  זקינינו הם אנחנו ולכן אנחנו קרי המדינה קרי ההלאמה הם הצשובה

  השב לתגובה
 13. נדב בן ציון
  נדב בן ציון יוני 26 2019, 17:09
  אסור להפסיק להלחם

  למרות שמקבלי ההחלטות לא מגלים איכפתיות.

  השב לתגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בחברה

יתר המאמרים במדור