JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

צמיחה דו ספרתית לקסטרו ברבעון ראשון 2015

הרווח הנקי 5.1 מיליון ₪

צמיחה דו ספרתית לקסטרו ברבעון ראשון 2015 גבי רוטר מנכ"ל משותף קסטרו צילום: גורן ליובונציץ
מאי 23
12:48 2015

קסטרו ממשיכה להציג צמיחה דו ספרתית גם ברבעון הראשון של שנת 2015 ומציגה גידול במכירות וברווח הנקי

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 217.8 מיליון ₪, לעומת כ- 197.7 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 10.16%).

הרווח הנקי לרבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ-5.1 מיליון ₪, בהשוואה לכ-2.4 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 116.3%.

גבי רוטר, מנכ"ל משותף של קסטרו אמר היום: "קסטרו מסיימת את הרבעון הראשון של שנת 2015 עם גידול דו ספרתי בשורת ההכנסות בתקופה מאתגרת זו. התוצאות הכספיות מצביעות על המשך ישום האסטרטגיה העסקית של החברה אשר כוללת, בין היתר, התרחבות קטגוריית הילדים .יצויין כי נכון למועד הדו"ח לחברה 78 נקודות מכירה של קו הילדים בכל רחבי הארץ.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2015:

ההכנסות לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2015 הסתכמו בכ- 217.8 מיליון ₪, לעומת כ- 197.7 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 10.16%).

הגידול בהכנסות ברבעון נובע מפתיחת חנויות חדשות והגדלת שטחי מסחר בחנויות קיימות.

עוד יצויין כי תוצאות הרבעון הושפעו לטובה מחג הפסח, אשר רוב המכירות לקראתו חלו השנה ברבעון הראשון, לעומת הרבעון השני בתקופה המקבילה אשתקד.

נכון ליום 31 במרץ 2015, הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הינו בסך של כ- 5.1 מיליון ₪ לעומת כ- 2.4 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 120.9 מיליון ₪, לעומת כ- 108.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11.8%.

הרווח הגולמי בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2015 הושפע, בין היתר, גם מירידה בשיעור ההנחה הממוצעת, אשר קוזזה בחלקה מעלייה בשער הדולר הממוצע בתקופה (של כ- 12.8%) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

הרווח מפעולות רגילות לרבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם בכ- 171 אלף ₪ לעומת כ- 501 אלף ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה השנתית על ההון במונחים שנתיים עלתה ל- 5.51%, לעומת כ- 2.79% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח למניה בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2015 עלה לכ- 1 ₪ למניה, לעומת כ- 0.5 ₪ למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

בברכה,

רן רהב

מנהל יחסי ציבור קסטרו

 

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בשוק ההון – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

יתר המאמרים במדור