JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

רווח נקי בסך 60 מיליון ₪ לתדיראן הולדינגס

תזרים מזומנים שוטף חיובי בסך 162 מיליון ₪

רווח נקי בסך 60 מיליון ₪ לתדיראן הולדינגס משה ממרוד מנכ"ל תדיראן הולדינגס צילום: סיון פרג
מרץ 11
21:30 2016

תדיראן הולדינגס דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2015

החברה מציגה רווח נקי בסך 60 מיליון ₪ בשנת 2015, צמיחה של כ-190%, ותזרים מזומנים שוטף חיובי בסך 162 מיליון ₪, גידול של כ-43% לעומת שנת 2014

החברה הכריזה על דיבידנד לבעלי המניות בסך 15 מיליון ₪

דגשים עסקיים:

 • אסטרטגיית ההתמקדות והצמיחה בתחומי הליבה (מיזוג אוויר והתייעלות אנרגטית) נושאת פרי – שנת שיא לתדיראן הן ברווח והן בתזרים המזומנים
 • הקבוצה משקיעה בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשניים בשילוב הרחבת יכולות הייצור במפעלה בעפולה
 • הארכת הסכם אסטרטגי עם GREE, יצרן המזגנים המוביל בעולם
 • החברה מתקדמת בהצלחה ביישום החלטתה על יציאה מתחום המוצרים הלבנים
 • בחודש דצמבר 2015 הועלה דירוג אגרות החוב של החברה מ- Baa1 ל- A3 באופק יציב

עיקרי התוצאות בשנת 2015 (בהשוואה לשנת 2014):

 • הכנסות שנתיות מפעילויות נמשכות בסך כ-719 מיליון ₪, צמיחה של כ- 17%; הכנסות רבעוניות מפעילויות נמשכות בסך כ-162 מיליון ₪, צמיחה של כ- 29%
 • רווח שנתי מפעילויות נמשכות בסך כ-70 מיליון ₪, צמיחה של כ- 59%. רווח רבעוני מפעילויות נמשכות בסך כ- 24 מיליון ₪, צמיחה של כ-154%.
 • רווח נקי שנתי בסך כ-60 מיליון ₪, צמיחה של כ-189%. רווח נקי רבעוני בסך כ-21 מיליון ₪,  צמיחה של פי 36
 • EBITDA שנתי מפעילויות נמשכות בסך כ-78 מיליון ₪, צמיחה של כ-53%. EBITDA רבעוני מפעילויות נמשכות בסך כ-25 מיליון ₪, צמיחה של  כ-228%
 • תזרים מזומנים שוטף שנתי בסך כ-162 מיליון ₪, גידול של כ-43%. תזרים מזומנים שוטף רבעוני בסך כ-75 מיליון ₪, גידול של כ-9%
 • ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה צמח לכ-199 מיליון ₪   ומהווה כ-40% מסך המאזן
 • החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד נוספת בסך 15 מיליון ש"ח ובסה"כ 30 מיליון ש"ח בגין רווחי שנת 2015 – תשואה של כ- 6.9% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה

לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "בשנת 2015 הצגנו תוצאות עסקיות מרשימות, לרבות צמיחה נאה במכירות, שיפור משמעותי ברווחיות ותזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת. הצלחה זו הינה על רקע ההחלטה האסטרטגית על יציאה מתחום המוצרים הלבנים וההתמקדות בתחומי הליבה. תדיראן של שנת 2016 היא קבוצה חזקה, איתנה וגמישה יותר מכפי שהייתה מעולם ואנו ממוצבים היטב להמשך צמיחה והתרחבות. אסטרטגיית החברה הינה למנף את המוניטין של תדיראן, את יכולות ההנדסה והפיתוח, הייצור והשירות, כמו גם את ההון האנושי של הקבוצה למימוש הזדמנויות להתרחבות לתחומים משיקים ומשלימים. אנו משוכנעים כי אסטרטגיה זו, לצד פרופיל פיננסי איתן, מניחים את התשתית ליצירת ערך עקבית ומתמשכת", סיכום ממרוד

בברכה,

איתן אטיאס

רן רהב תקשורת ויחסי ציבור

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בשוק ההון – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

יתר המאמרים במדור