JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אבחון זעזוע מוח"

    Medicortex Finland מחפשת משקיעים

Medicortex Finland מחפשת משקיעים

חברת מדיקורטקס פינלנד מפתחת טכנולוגיה לאבחון מהיר וזיהוי זעזועי מוח. מועצת המנהלים של החברה החליטה להנפיק מניות חדשות בסך כולל של 500,000 € – המהווים 6.2% מההון העצמי של החברה.

תגובה אחת לכתבה המלאה