JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אג'נדה"

    על מוסר ופוליטיקה

על מוסר ופוליטיקה

האם מוסר קשור לפוליטיקה? האם להשקפות עולם וערכים מוסריים יש מקום בפוליטיקה? האם עמדות מוסריות צריכות להשפיע על עמדות פוליטיות? לאחרונה אנחנו עדים לתופעה של שימוש בנושאים מוסריים בפוליטיקה. נישואים

6 תגובות לכתבה המלאה