JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אוניברסיטה"

    מהנדסים – הדור הבא

מהנדסים – הדור הבא

לאחרונה אנו עדים ללא מעט ויכוחים וקונפליקטים בעניין מסלול ההכשרה של מהנדסים בישראל וטענות באשר להורדת דרישות הסף באוניברסיטאות בקבלה למקצועות ההנדסה (בשל התחרות מול המכללות), דבר שיפגע בהכשרת המהנדסים.

8 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 6