JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אירן"

    על חבל דק

על חבל דק

כל מי שמצוי, גם אם לא לעומקם של דברים, בהתנהלות הביטחונית בסביבתנו הקרובה, הבין על נקלה שהתקיפה שבוצעה ביום שני לפנות בוקר אינה מעשה ידי האמריקנים, כפי שדיווחו תחילה כל

21 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 8