JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אי-שיוויון"

    לחזור למשמעות המילונית

לחזור למשמעות המילונית

בדרך כלל אני מרגישה מאוד בבית בשפה העברית. העברית היא "שפת אמי" (ששפת אמה הייתה פולנית, אבל זה סיפור אחר), אני חיה בה, חיה אותה ונפשי דבקה בה. כך כבר

תגובה אחת לכתבה המלאה