JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אלוהים"

    מסתבר שה' אלוהינו מעדיף עובדי אלילים

מסתבר שה' אלוהינו מעדיף עובדי אלילים

בהגדה של פסח יש הלל ושבח לה' שכביכול תמיד מציל אותנו מידי אויבינו: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו,

9 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 6