JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אלוהי התשוקות הבוערות"

    אין מענה לזעקות

אין מענה לזעקות

שמו של הספר "אלוהי התשוקות הבוערות" (הקיבוץ המאוחד, 2019), כשמו של אחד השירים בקובץ (עמ' 51), עלול להטעות שכביכול שיח ושיג יש למשורר, הכפוי על תשוקות בוערות, עם האל, ולא

3 תגובות לכתבה המלאה