JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אמזון"

    מאין תיפתח הרעה?

מאין תיפתח הרעה?

על רקע מעט עובדות והרבה שמועות המרחפות במקומותינו בקשר לכניסתה של חברת "אמזון" לישראל, כדאי לעשות קצת סדר בדברים. אשתדל לתרום את חלקי כדי להבהיר את התמונה ואת משמעויותיה האפשריות.

10 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 8