JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אסטרטגיה"

    נקודות למחשבה ולמחקר בעולם משתנה

נקודות למחשבה ולמחקר בעולם משתנה

במרחב האזורי של ישראל וכן במרחב הגלובאלי מתחוללים שינויים בעלי משמעות אסטרטגית ביחסים הבין-לאומיים ובתחומי הביטחון, החברה, הכלכלה ואחרים. כל אלה משפיעים על ביטחונה של מדינת ישראל. המרחב הגלובאלי מאופיין

7 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 8