JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ארגון"

    כלים לניהול יעיל של ארגון

כלים לניהול יעיל של ארגון

מערכות המידע מהוות יסוד חשוב בארגון בן זמננו. לכן למדיניות מערכות מידע בארגון קיימות משמעויות רבות בתחומים הכלכליים, השיווקיים והתפעוליים. לפיכך, על המדיניות להיקבע במקצועיות, לאחר חשיבה יסודית תוך שיקול

18 תגובות לכתבה המלאה