JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אשכנזים"

    תסמונת אורשר

תסמונת אורשר

אתחיל בגילוי נאות: אני מזרחי "מאושכנז", תוצר טיפוסי של הסוציאליזציה האשכנזית של שנות השישים והשבעים של המאה הקודמת. כך גדלתי לטוב ולרע. ד"ר לתקשורת מהאוניברסיטה העברית, את עבודתי עשיתי בהנחיית

9 תגובות לכתבה המלאה