JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "אשר יובל"

    עם של יועצים

עם של יועצים

אחד הסיפורים המרתקים בספר בראשית הוא עלייתו לגדולה של יוסף, שנשלף מבית הסוהר והפך בן לילה למשנה של מלך מצרים ולאסטרטג הראשי של שימור הממלכה האדירה וניהולה בשנות משבר כבשנות

14 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 8