JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "בדידות"

    מוקדי הבדידות בזקנה

מוקדי הבדידות בזקנה

המאמר נכתב בשיתוף עם ערן פישר בפרק הקודם בחנו את הגדרות הבדידות ומעט מהמחקרים עליה, וציינו שהיא מתבטאת במיוחד בחייהם של האנשים הזקנים בחברה. האדם הזקן מגלה שהבדידות פולשת וחודרת

23 תגובות לכתבה המלאה