JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "בין-תחומי"

    השלכות בין-תחומיות

השלכות בין-תחומיות

בחיינו נקרות הזדמנויות רבות שבהן מתבקש להסיק מסקנות מגוף דעת אחד על גוף דעת אחר. להסקת מסקנות כאלה אקרא "השלכות בין-תחומיות". למשל, כאשר עמיתה שלי מבקשת לדעת על מחקרי מוח

3 תגובות לכתבה המלאה