JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "בית-ברל"

    מכללות אקדמיות לחינוך עוברות לאחריות הות"ת

מכללות אקדמיות לחינוך עוברות לאחריות הות"ת

לראשונה: המכללות האקדמיות לחינוך עוברות לאחריות הות"ת לאחר דיונים שנמשכו כעשור המכללות לחינוך "בית ברל" ו"סמינר הקיבוצים" עוברות מאחריות משרד החינוך לאחריות הות"ת בתוך 7 שנים כלל מערך הכשרת המורים

אין תגובות לכתבה המלאה