JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "בנק ישראל"

    לא כל אחד יכול להיות דח"צ

לא כל אחד יכול להיות דח"צ

חלק מהבנקים בישראל נטולי גרעין שליטה. תהליך בחירת דירקטורים חיצוניים (דח"צ) לבנקים אלה מתחיל בוועדה למינוי דירקטורים של בנק ישראל שבוחר את המועמדים לדירקטוריון. שמות המועמדים שנבחרו מועברים לידיעת הבנקים,

15 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 20
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!