JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "בעיות"

    התערערות מנגנוני השלטון ב"עולם הראשון"

התערערות מנגנוני השלטון ב"עולם הראשון"

העשור השלישי של המאה העשרים ואחת נפתח בסימן פיצול פוליטי חריף בין פלחי האוכלוסייה בדמוקרטיות המערביות. בישראל "ננעלנו בתוך עצמנו" כך שאין ביכולתנו להפנים את המשברים המתחוללים במדינות אירופה ובארה"ב.

4 תגובות לכתבה המלאה