JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "בראשית"

    הישגים מדעיים והישגים של פוליטיקאים

הישגים מדעיים והישגים של פוליטיקאים

את המאמר הזה, בניגוד להרגלי, לא אקדיש לנושא אחד, אלא אתייחס בקצרה לשלושה אירועים חשובים, בעיניי, שקרו לאחרונה ושיש להם השפעה על עתידנו. אבקש לפתוח באחד מההישגים המרשימים שישראל יכולה

5 תגובות לכתבה המלאה