JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "בתי חולים"

    חופשת מחלה

חופשת מחלה

לפני שבועות מספר (ב-18.7.2018) אישרה הכנסת את חוק תיירות מרפא התשע"ח, שמטרתו להסדיר את הפעילות של מה שנקרא תיירות המרפא. זאת אחרי שהצעת החוק כבר התגלגלה בכנסת ובוועדותיה כארבע שנים.

7 תגובות לכתבה המלאה