JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "גבר"

    מחשבות גבריות

מחשבות גבריות

העידן הפמיניסטי המבורך, שיש לנו הזכות לחיות בו ואף להיות חלק ממניעיו, הצליח במידה רבה לערער מחשבות קונסטרוקטיביות מנקודת מבט גברית. אם גבר סביר מן השורה יטען לעניין חברתי ויצהיר

11 תגובות לכתבה המלאה