JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "גדעון ביגר"

    מה משפיע על המלומדים?

מה משפיע על המלומדים?

פרידריך ניטשה, במסותיו ובעיקר ב"כה אמר זרתוסטרה", עסק בין השאר באמת המדעית ובמהות המדענים עצמם. ניטשה טען, כפי שכתב הפילוסוף-מורה הלל צייטלין, כי יש קשר בין משפחתו של המלומד לבין

12 תגובות לכתבה המלאה