JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "גדעון ביגר"

    מתכון פשוט לפתרון סוגיה בוערת

מתכון פשוט לפתרון סוגיה בוערת

נושא זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים היא אחת מאבני הנגף המרכזיות בכל דיון על הסדר בינינו לבינם. לפי רישומי הפלסטינים, מ-700 אלף הפליטים שנטשו, גורשו או ברחו משטחה של מדינת

35 תגובות לכתבה המלאה