JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "גלריה לאומית"

    מה קורה?

מה קורה?

לאחרונה הזדמן לי לעבור בקופנהגן שעות ספורות לפני חזרתי ארצה, וניצלתי את הזמן המועט שעמד לרשותי לבקר בתערוכה "מה קורה?" (?What's Happening) בגלריה הלאומית לאמנות מודרנית של דנמרק (SMK). בתערוכה

תגובה אחת לכתבה המלאה