JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "דוחות כספיים"

    לוח מחוונים לדיון בדוחות הכספיים

לוח מחוונים לדיון בדוחות הכספיים

כל דירקטוריון וכל דירקטור נדרשים לבחון את הדוחות הכספיים של החברה, הן השנתיים והן לתקופות ביניים. יש חשיבות קריטית להתייחסות לנושאים חשובים ומהותיים וכן למגמות ולסבירויות העולות מהדוחות הכספיים ומהמידע

תגובה אחת לכתבה המלאה