JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "דוחות כספיים"

    "לוח מחוונים" לקובננטים

"לוח מחוונים" לקובננטים

כל דירקטור ודירקטורית נדרשים לבחון את הדוחות הכספיים של החברה – הן השנתיים והן לתקופות הביניים. יש חשיבות קריטית להתייחסות לנושאים חשובים ומהותיים, וכן למגמות ולסבירויות של העולה מהדוחות הכספיים

2 תגובות לכתבה המלאה