JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "דיור"

    הלאמה – המדינה נועדה לשרת את אזרחיה אבי ביצור

הלאמה – המדינה נועדה לשרת את אזרחיה אבי ביצור

במאמר הקודם עסקנו בהפרטה החלקית הקיימת בתחום השירותים המוסדיים לקשישים שמעורבים בו באורח פעיל משרדי ממשלה, ארגונים וולונטריים, וארגונים פרטיים. במאמר זה שגם יחתום את סדרת המאמרים, נבקש לעסוק בעמדה

19 תגובות לכתבה המלאה
1 2 3 10