JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "דיפלומט"

    דיפלומט מקצועי פלוס פלוס

דיפלומט מקצועי פלוס פלוס

תמיד הייתי שייך לקוטב של מפא"י והעבודה. פעילותי הפוליטית החלה אחרי תקופת בן גוריון כמנהיג יחיד ומיוחד. אבל למרות גלי ההערצה שהופנו אליו, היו לי תמיד הסתייגויות ממנו ומדרכו הפוליטית,

2 תגובות לכתבה המלאה