JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "דמוקרטיה"

    מעל לכל ביקורת

מעל לכל ביקורת

העיתונות אינה עוד כלב השמירה של הדמוקרטיה שלנו, והיא אף נוטלת חלק מרכזי בערעור יסודותיה בתוכנו. היא אינה ממלאת את שליחותה הציבורית לחברה, ולמעשה משרתת את הקבוצה השלטת בה ומהווה

2 תגובות לכתבה המלאה