JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "דמוקרטית"

    יהודית דמוקרטית גם לערבים

יהודית דמוקרטית גם לערבים

אמירת שני המושגים בנשימה אחת – מדינה יהודית דמוקרטית ומדינת לאום שוויונית – משמעה אמירת סתירה לוגית וסתירה מוסרית וחברתית. החברה היהודית בישראל חיה במתח מתמיד בין הרצון הכן לשמור

10 תגובות לכתבה המלאה