JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ד"ר יעקב מעוז"

    מאירים ושרים

מאירים ושרים

רק לפני שנתיים-שלוש מצאה החברה היהודית בישראל את עצמה במיטב ימיה, כמעט על פי כל קנה מידה ביחס להיסטוריית הגלות העגומה של עם ישראל. המצב הביטחוני היה יציב יחסית, ההתעצמות

5 תגובות לכתבה המלאה