JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "ד"ר יעקב מעוז"

    יהדות והאסלאם האמריקני

יהדות והאסלאם האמריקני

כאשר נכנסתי לביתו של רעי ושכני יוסי קליין הלוי בשבת בבוקר, הוא כבר היה באמצע הקידוש. סביב שולחנות, הערוכים חגיגית כמיטב המסורת היהודית בשבת, ישבו כחמישה עשר מוסלמים דתיים. הנשים,

7 תגובות לכתבה המלאה