JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "דתיים"

    מה אומרים המספרים

מה אומרים המספרים

במאמר "פצצת זמן מתקתקת" שהתפרסם כאן באתר (18.2.2018) כתב פרופ' אלון ילין על התחזיות הדמוגרפיות שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לדעתו התחזיות מדאיגות מאוד. הלמ"ס פרסמה כמה גרסאות של התחזיות –

5 תגובות לכתבה המלאה