JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "הון אנושי"

    מכללות in, אוניברסיטאות out

מכללות in, אוניברסיטאות out

במדינה כמו ישראל – שבה ההון האנושי הוא משאב הטבע העיקרי והמרכיב החשוב ביותר לשמירת חוסנה הכלכלי והחברתי של המדינה – להשכלה הגבוהה יש תפקיד קרדינאלי! ישנה חשיבות רבה לאיכות

14 תגובות לכתבה המלאה